Науково-практичний коментар до ст. 263 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 263 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 263. Зміст публікації
 
1. Публікація про виклик держателя втраченого цінного папера на пред\’явника або векселя, з приводу яких подано заяву до суду, повинна містити інформацію, визначену пунктами 1 і 3 статті 261 цього Кодексу, а також пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред\’явника або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель.
2. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного папера або за місцем платежу векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 263 Цивільного процесуального кодексу України
1. У публікації зазначається: 1) найменування суду, в який поступила заява про визнання втраченого цінного папера на пред\’явника або векселя недійсним та відновлення прав на них, 2) ім\’я і місце проживання заявника, 3) найменування та місцезнаходження юридичної особи-заявника, 4) обставини, за яких втрачено цінний папір на пред\’явника або вексель, 5) повну і точну назву емітента втраченого цінного папера на пред\’явника і його реквізити, а для векселя – вид, номер бланка, суму векселя, дату і місце складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та інших, відомих заявнику, зобов\’язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя, 6) пропозиція, адресована держателю втраченого цінного папера на пред\’явника або векселя, повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель.
2. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного папера або за місцем платежу векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань. Відповідно до Указу Президента України \”Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності\” від 10.06.97 р. N 503/97 офіційними друкованими виданнями є: \”Офіційний вісник України\”; газета \”Урядовий кур\’єр\”. Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також газета \”Голос України\”, \”Відомості Верховної Ради України\”. Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення законів, актів Президента України, є також інформаційний бюлетень \”Офіційний вісник Президента України\”.
3. З моменту виходу публікації вважається, що усі зацікавлені особи повідомлені про наявність спору, а держателі цінного папера (векселя) можуть заявити про свої права.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code