Науково-практичний коментар до ст. 269 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 269 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 269. Підсудність
 
1. Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов, визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 269 Цивільного процесуального кодексу України
1. Відповідно до ч. 1 ст. 335 ЦК безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Глава 8 встановлює порядок розгляду справ про передачу у комунальну власність лише нерухомих речей.
У ст. 181 ЦК закріплений поділ речей на нерухомі та рухомі. При поділі речей на рухомі та нерухомі застосовується два критерії: матеріальний – здатність, властивість речі до просторового переміщення без зменшення її цінності, іншими словами ступінь зв\’язку цих речей із земельною ділянкою, і юридичний – поширення режиму нерухомих речей на окремі рухомі речі, виходячи з їх функціонального призначення, важливості, ролі в цивільному обігу. Поділ речей на рухомі і нерухомі склався історично з урахуванням важливої ролі землі, точніше земельної ділянки. Тому будь-які правочини з нерухомими речами завжди укладались з дотриманням особливої процедури.
За матеріальним критерієм до нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об\’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення (житлові будинки, інші будівлі, споруди, майнові комплекси підприємств). За юридичним критерієм правовий режим нерухомих речей може бути поширений на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об\’єкти. Наприклад, згідно з Законом України \”Про іпотеку\” від 05.06.2003 р. правовий режим нерухомого майна поширюється на повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об\’єкти. Таким чином, хоч транспортні засоби і космічні об\’єкти не є нерухомими речами, законодавець поширює на них правовий режим нерухомості129.
2. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.
Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.
Органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади, є органи місцевого самоврядування, які відповідно до п. 5 ст. 60 Закону України \”Про місцеве самоврядування\” – від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об\’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об\’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об\’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
Цими органами є сільські, селищні та міські ради та їх виконавчі органи. У містах безпосереднім органом, яким подається заява до суду виступає департамент комунальної власності (управління комунальної власності) відповідної міської ради.
На даний час завдання щодо виявлення безхазяйного майна покладено на органи Державної податкової адміністрації України. Наказ ДПАУ від 19.01.2007 р. N 18 \”Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави\” встановлює порядок виявлення та первинного обліку безхазяйного майна.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України N 7/5 від 07.02.2002 р. \”Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно\” (п. 1.3) державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснюють підприємства бюро технічної інвентаризації (далі – БТІ) у межах визначених адміністративно-територіальних одиниць.
Здійснення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в межах одного населеного пункту кількома БТІ не допускається.
Відповідно до ст. 5 Закону \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень\” систему органів державної реєстрації прав складають центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, створена при ньому державна госпрозрахункова юридична особа з консолідованим балансом (центр державного земельного кадастру) та її відділення на місцях, які є місцевими органами державної реєстрації прав. Згідно ст. 7 цього Закону місцеві органи державної реєстрації прав є відділеннями державної госпрозрахункової юридичної особи з консолідованим балансом (центру державного земельного кадастру).
Розгляд справ даної категорії здійснюється місцевим судом загальної юрисдикції за місцезнаходженням безхазяйної нерухомої речі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code