Науково-практичний коментар до ст. 277 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 277 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 277. Розгляд справи
 
1. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов\’язковою участю заявника та з обов\’язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 277 Цивільного процесуального кодексу України
1. Розгляд справи здійснюється суддею одноособово. Розгляд справ даної категорії здійснюється за участю заявника (органу, місцевого самоврядування) та усіх заінтересованих осіб. Склад заінтересованих осіб визначає суд. Такими заінтересованими особами можуть бути спадкоємці, що відмовились від прийняття спадщини, особи, що не прийняли спадщину в силу різних причин та інші особи. Суддя зобов\’язаний повідомити останніх про час і місце судового засідання. Такі особи як нотаріус, який вчиняв нотаріальні дії за місцем відкриття спадщини, виконавець заповіту (ст. 1284 ЦК), управитель спадщиною (ст. 1285 ЦК) можуть бути залучені судом в якості свідків.
2. Під час розгляду справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади суд зобов\’язаний роз\’яснити особам, які беруть участь у справі, їх права та обов\’язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об\’єктивного з\’ясування обставин справи. В процесі розгляди справи суд зобов\’язаний встановити такі обставини як час та місце відкриття спадщини, відсутність спадкоємців як за законом, так і за заповітом, відсутність договору довічного утримання і спадкового договору, належність спадкодавцю конкретного спадкового майна та інші обставини, які мають значення для вирішення справи. З метою з\’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code