Науково-практичний коментар до ст. 296 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 296 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 296. Порядок подання апеляційної скарги
 
1. Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.
2. Суд першої інстанції на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 296 Цивільного процесуального кодексу України
1. Апеляційна скарга адресується до апеляційного суду, але подається через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення або постановив оскаржувану ухвалу.
Суд першої інстанції лише акумулює всі апеляційні скарги по даній справі протягом 10 днів з дня проголошення рішення чи 5 днів з дня проголошення ухвали суду першої інстанції і потім передає їх до апеляційного суду разом із справою.
Враховуючи те, що строк подання апеляційної скарги не вважається пропущеним у випадку здачі такої заяви у відділення пошти до 24 години останньої доби строку для подання апеляційної скарги, апеляційні скарги, що надійшли наступного дня після закінчення строку на апеляційне оскарження, повинні бути направлені апеляційному суду не пізніше наступного робочого дня після їх надходження.
2. На стадії апеляційного провадження вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду, залишення такої скарги без руху та визнання її неподаною, повернення скарги (крім випадків оскарження ухвал, які не підлягають апеляційному оскарженню), поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, залишення без розгляду, прийняття заяви про відкликання скарги чи відмови від неї, незалежно від того, до суду якої інстанції вони подані, належить до повноважень апеляційного суду. Суд першої інстанції виконує лише функції з прийняття заяви про апеляційне оскарження і (або) апеляційної скарги та їх надіслання разом зі справою до апеляційного суду у визначений частиною другою статті 296 ЦПК строк. У разі подання заяви про апеляційне оскарження та неподання у визначений законом строк апеляційної скарги на судове рішення справа до апеляційного суду не направляється і рішення вважається таким, що набрало законної сили (стаття 223 ЦПК).
Апеляційні скарги, які надійшли безпосередньо до апеляційного суду, надсилаються до суду, який ухвалив судове рішення, для виконання вимог, передбачених статтею 296 ЦПК. У разі подання в такому випадку скарги у встановлені законом строки ця обставина може бути підставою для поновлення пропущеного строку.
3. Оскарження заочного рішення відповідачем в апеляційному порядку може мати місце лише в разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення та в разі ухвалення повторного заочного рішення. В іншому випадку апеляційний суд відмовляє в прийнятті апеляційної скарги на заочне рішення.
Вирішуючи питання про можливість апеляційного оскарження в загальному порядку рішення, яке визначене судом як заочне, судам необхідно враховувати, що відповідно до частини п\’ятої статті 124 Конституції України судові рішення є чинними та обов\’язковими до виконання на всій території України, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку, визначеному процесуальним законом. Тому особи, які оскаржують таке рішення, мають враховувати, що рішення, яке визначене судом як заочне, повинне оскаржуватися в порядку, встановленому для оскарження заочних рішень.
У разі подання відповідачем до місцевого суду заяви про перегляд заочного рішення з клопотанням про поновлення строку на подання заяви про перегляд, у той час як відповідне рішення оскаржене позивачем в апеляційному порядку й апеляційна скарга прийнята до розгляду, апеляційне провадження не може бути проведене до розгляду місцевим судом цієї заяви. У такому випадку справа повертається до місцевого суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code