Науково-практичний коментар до ст. 299 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 299 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги
1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов\’язки.
2. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в апеляційному суді.
3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 299 Цивільного процесуального кодексу України
1. Відповідно до коментованої статті право на приєднання до вже поданої апеляційної скарги мають:
– особи з числа тих, що беруть участь у розгляді справи, які виступали на стороні особи, яка подала апеляційну скаргу в суді першої інстанції. До них належать: 1) процесуальні співучасники (співпозивачі чи співвідповідачі); 2) треті особи, які не заявляли самостійних вимог і виступали на стороні скаржника; 3) судові представники. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги, не мають права приєднатися до апеляційної скарги, бо вони не можуть бути процесуальними співучасниками і мають право самостійно оскаржити рішення та ухвали суду першої інстанції;
– особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов\’язки (Див. коментар до ст. 292 ЦПК).
Крім того, закон не забороняє особі, в інтересах якої позов було подано особами, передбаченими ст. 45 ЦПК, самостійно подати апеляційну скаргу.
2. На відміну від ЦПК 1963 р., чинний ЦПК передбачає можливість приєднання до апеляційної скарги до початку розгляду справи в апеляційному суді, а не в межах строку на апеляційне оскарження, як було раніше. Це зумовлено тим, що за чинним ЦПК всі дії по вирішенню питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду вчиняє апеляційний суд, а не місцевий, і надіслання копій процесуальних документів, якими порушується апеляційне провадження повинно здійснюватися саме апеляційним судом. Відповідно з моменту ознайомлення усіх осіб, які брали участь у розгляді справи з заявою про апеляційне оскарження та апеляційною скаргою, знаючи про її зміст та вимоги, вони мають реальну можливість приєднатися до апеляційної скарги.
Якщо заява про приєднання до апеляційної скарги подана після початку розгляду справи в апеляційному суді, то строк не поновлюється, а причина його пропуску не обговорюватиметься. Апеляційний суд повинен в такому випадку повернути таку заяву про приєднання, як таку, що подана з порушенням ст. 299 ЦПК.
3. Право на приєднання до апеляційної скарги повинно реалізуватися шляхом подання заяви в довільній формі, але з вказівкою сторін, статусу, в якому заявник був залучений до справи в суді першої інстанції, причин приєднання, з підписом заявника та датою.
Якщо від особи, яка бажає приєднатися до апеляційної скарги, буде подана заява з інших причин і мотивів, ніж зазначені в скарзі, з іншими ніж в скарзі вимогами, то вона вважатиметься апеляційною скаргою і повинна відповідати вимогам ст. 295 ЦПК та оплачуватися судовим збором та витратами на інформаційно-технічне обслуговування розгляду справи. Крім того, до неї будуть застосовуватися вимоги ст. 121 ЦПК.
4. Через те, що співвідповідачі, співпозивачі і треті особи наділені самостійним правом апеляційного оскарження, судам необхідно розрізняти, коли подається заява про приєднання до апеляційної скарги, а коли окрема апеляційна скарга. Для їх розмежування важливо, що приєднання до апеляційної скарги передбачає кілька умов:
1) правове обґрунтування посилання на незаконність або необґрунтованість судового рішення в заяві про приєднання до апеляційної скарги, не повинні відрізнятися від обґрунтування, яке міститься в самій апеляційній скарзі;
2) вимоги заяви про приєднання і апеляційної скарги повинні бути однаковими: якщо в апеляційній скарзі ставиться питання про скасування рішення суду і направлення справи на новий розгляд, а в заяві про приєднання – про скасування рішення суду і припинення провадження по справі, то таке приєднання не може бути прийняте судом.
5. За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги сплачується судовий збір у тому ж розмірі, що і за подання апеляційної скарги, тобто 50 % ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code