Науково-практичний коментар до ст. 320 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 320 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
 
1. Апеляційний суд у випадках і в порядку, встановлених статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу. Суд може також постановити окрему ухвалу, в якій зазначити порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, які не є підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 320 Цивільного процесуального кодексу України
1. Коментованою статтею передбачене аналогічне праву суду першої інстанції право апеляційного суду на постановлення окремої ухвали. Таке право апеляційного суду реалізується на підставі і в порядку, визначеному ст. 211 ЦПК. Таке право передбачене з метою повного реагування і усунення всіх, виявлених під час розгляду справи, порушень.
Така ухвала надсилається відповідним органам та особам для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню виявлених судом правопорушень. Про вжиті для цього заходи ці органи та особи повинні повідомити апеляційний суд. Така окрема ухвала може бути об\’єктом скарження особами, інтересів яких вона стосується.
2. Апеляційний суд вправі постановити окрему ухвалу щодо дій суду першої інстанції. Така ухвала є формою реагування апеляційного суду на процесуальні порушення суду першої інстанції, які не є підставою для скасування його рішення чи ухвали. Однак постає питання, хто повинен реагувати на цю ухвалу.
Відповідно до ст. 211 ЦПК суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу. Окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
Таким чином, залежно від підстав для постановленням окремої ухвали, вона направляється або до суду першої інстанції або до кваліфікаційної комісії. Суддя, щодо дій якого постановлено окрему ухвалу, вправі оскаржити її в касаційному порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code