Науково-практичний коментар до ст. 343 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 343 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції
 
1. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвалу відповідно до правил, встановлених статтею 19 та главою 7 розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними в статтях 344 – 346 цього Кодексу.
2. Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового рішення, що оскаржене.
3. Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу.
4. Судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 343 Цивільного процесуального кодексу України
1. Судовий розгляд в суді касаційної інстанції закінчується ухваленням рішення суду або постановленням ухвали. Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.
Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового рішення, що оскаржене. Це означає, що кожен суддя в нарадчій кімнаті повинен висловити свою думку щодо оскаржуваного рішення і не має права покладатися лише на думку своїх колег-суддів.
Рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду – суддями, які розглядали справу. Текст рішення і ухвали касаційного суду вготовляється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду.
Ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті. Інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.
Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.
Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.
2. Міркування суддів, висловлені в нарадчій кімнаті, складають зміст таємниці нарадчої кімнати і розголошенню не підлягають. Судді, які були в нарадчій кімнаті, не мають права повідомляти кого-небудь про хід обговорення рішення, міркування інших суддів.
Під час постановлення судового рішення ніхто не вправі бути присутнім у цій кімнаті, крім складу суду в даній справі.
Член судової колегії, який не погоджується з рішенням більшості, може письмово викласти свою окрему думку.
3. Суд касаційної інстанції має право ухвалити додаткове рішення за заявою особи, яка бере участь у справі, або з власної ініціативи в разі, якщо він скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення чи змінив його за наявності підстав, передбачених статтею 220 ЦПК. Відповідно до статті 219 ЦПК цей суд також може виправити допущені у своєму рішенні описки чи арифметичні помилки, не змінюючи змісту рішення. Суд касаційної інстанції відповідно до статті 221 ЦПК може роз\’яснити своє рішення.
Питання про визначення порядку виконання рішення суду, розстрочку чи відстрочку виконання, вжиття заходів для забезпечення виконання рішення (стаття 217 ЦПК) розглядаються судом касаційної інстанції, якщо вони вирішуються одночасно з ухваленням нового чи зміною оскаржуваного рішення. В інших випадках ці питання вирішуються судом першої інстанції.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code