Науково-практичний коментар до ст. 345 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 345 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 
1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються:
1) час і місце її постановлення;
2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;
3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
4) короткий зміст заявлених вимог;
5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;
6) узагальнені доводи касаційної скарги;
7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;
8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
2. У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.
3. У разі скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд, скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і передання справи для продовження розгляду в ухвалі суду касаційної інстанції має бути зазначено, які порушення права були допущені судом першої або апеляційної інстанції.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 345 Цивільного процесуального кодексу України
1. Коментована стаття визначає вимоги до змісту ухвали суду касаційної інстанції. Ухвала складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.
Ухвала суду касаційної інстанції виготовляється в письмовій формі, за змістом повинна відповідати таким вимогам:
– у вступній частині вказують час і місце постановлення ухвали; найменування суду, прізвищ та ініціалів всього складу суду, прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
– в описовій частині зазначається короткий зміст вимог касаційної скарги і оскаржених судових рішень. Далі зазначаються доводи особи, яка подала касаційну скаргу, виклад доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі. Вказуються встановлені судами першої та апеляційної інстанції обставини;
– у мотивувальній частині зазначаються мотиви, з яких виходив суд касаційної інстанції при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався. Тобто мотивувальна частина повинна містити обґрунтування, на підставі якого суд касаційної інстанції дійшов до певних висновків, вказуючи норму матеріального закону, за яким вирішено спірні відносини і норму якого суд застосував;
– резолютивна частина рішення повинна містити висновок суду касаційної інстанції, розподіл судових витрат з врахуванням тих витрат, які понесли сторони у зв\’язку з веденням справи в суді касаційної інстанції. У резолютивній частині рішення вказують строк і порядок набрання ухвалою законної сили ухвали та її оскарження.
2. У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення. На жаль, доводиться констатувати, що ухвали суду касаційної інстанції часто не містять належної мотивувальної частини. Часом вона зводиться до слів на зразок \”доводи касаційної скарги висновків місцевого та апеляційного суду не спростовують та не дають підстав для скасування рішення\”. Навряд чи це можна вважати мотивами судового рішення. Мотиви відхилення повинні стосуватися усіх і кожного з доводів касаційної скарги. Щодо кожного порушення, на яке покликається скаржник, суд касаційної інстанції, відхиляючи скаргу, зобов\’язаний навести мотиви, якими він керувався.
3. У разі скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд, скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і передання справи для продовження розгляду в ухвалі суду касаційної інстанції має бути зазначено, які порушення права були допущені судом першої або апеляційної інстанції.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code