Науково-практичний коментар до ст. 348 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 348 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного
 
1. Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи або коли строки на подання касаційної скарги у зв\’язку з пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за правилами, встановленими цією главою.
2. Залежно від обґрунтованості зазначеної в частині першій цієї статті скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює рішення відповідно до статей 345 і 346 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано ухвалу або рішення суду касаційної інстанції.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 348 Цивільного процесуального кодексу України
1. Після перегляду справи в касаційному порядку суд касаційної інстанції може знову повернутися до касаційного розгляду. Така ситуація може мати місце у разі прийняття касаційних скарг, поданих після касаційного розгляду справи.
2. Підстави для повторного перегляду справи у касаційному порядку:
1) якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в установлені строки, але вона надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. Причина виникнення такої ситуації не має значення. Це може бути помилка пошти, працівників канцелярії суду касаційної інстанції тощо;
2) коли строки на подання касаційної скарги у зв\’язку з пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи.
Слід зазначити, що у разі пропуску строку касаційного оскарження мова може йти лише про поновлення цього строку, а не його продовження, оскільки цей строк встановлений законом, а не судом.
Повторний перегляд справи в касаційному порядку відбувається за загальними правилами. Однак, на нашу думку, особливості є, зокрема слід враховувати, що особа, яка вже подавала касаційну скаргу, яка була розглянута, не вправі приєднатися до касаційної скарги. Якщо рішення було скасоване і справа була направлена на новий розгляд до суду першої інстанції, то існує ймовірність появи у справі вже нових доказів та виявлення нових обставин, що істотно вливають на правову кваліфікацію.
3. Підстави для повторного касаційного перегляду справи можуть виникнути й тоді, коли справа вже слухається в суді першої інстанції у зв\’язку із скасуванням рішення в касаційному порядку. В такому випадку, якщо суд касаційної інстанції відкрив касаційне провадження, справа витребовується до суду касаційної інстанції і розгляд справи судом першої інстанції є неможливим. В цьому випадку провадження у справі зупиняється.
4. В залежності від обґрунтованості вимог, зазначених у скарзі, суд постановляє ухвалу або ухвалює нове рішення. Якщо за результатами повторного касаційного перегляду справи суд дійде висновку про обгрунтованість скарги, він вправі скасувати ухвалу або рішення суду касаційної інстанції.
В цьому випадку суд касаційної інстанції переглядає своє ж рішення (ухвалу). Цей випадок за своєю правовою сутністю близький до перегляду рішення за нововиявленими обставинами. Різниця в тому, що підставою для перегляду рішення є не нові обставини, що мають значення для справи, а нові доводи, що містяться в касаційній скарзі, котра не розглядалася раніше.
5. Зазначена норма має важливий тактичний потенціал, оскільки дозволяє кілька разів порушувати касаційне провадження щодо одного й того самого рішення.
Законом не встановлено, що повторна касація здійснюється тими самим суддями. Тому якщо діяти за загальними правилами, то касаційна скарга надходить до судді-доповідача в порядку черговості. Слід враховувати, що думка суддів щодо одного й того самого питання може істотно відрізнятися. Тому якщо одного разу суд касаційної інстанції відхилив скаргу, не означає, що таке саме рішення буде і другого разу під час повторної касації.
Окрім того, на час, коли виникає повторна касація, вже відоме рішення (ухвала) суду касаційної інстанції, в якій наведені мотиви. Касаційна скарга, яка порушує повторну касацію, ці мотиви вже враховує. Отже є можливість навести додаткові аргументи або змінити аргументацію взагалі. Це призведе до зміни меж розгляду справи судом касаційної інстанції і, в свою чергу, зробить неможливим \”переписування\” попереднього рішення (ухвали), яке було ухвалене при розгляді попередньої касаційної скарги.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code