Науково-практичний коментар до ст. 354 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 354 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 354. Право на звернення про перегляд судових рішень
 
1. Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку.
2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
3. Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 354 Цивільного процесуального кодексу України
1. Відповідно до коментованої статті рішення, ухвали судів після їх перегляду в касаційному порядку можуть бути переглянуті Верховним Судом України.
Предметом перегляду можуть бути:
а) рішення суду першої інстанції;
б) ухвала чи рішення суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду;
в) рішення чи ухвала суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суду;
г) ухвала суду першої інстанції, що перешкоджає подальшому розгляду справи;
д) ухвала суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду, що перешкоджає подальшому розгляду справи;
е) ухвала суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суду, що перешкоджає подальшому розгляду справи.
Предметом перегляду можуть бути лише рішення і ухвали судів, які переглядалися у касаційному порядку. З огляду на це не можуть бути предметом перегляду ухвали та рішення, які не можуть переглядатися в апеляційному або касаційному порядку.
2. Право на звернення про перегляд Верховним Судом України судових рішень у цивільних справах із підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, мають сторони та інші особи, які брали участь у справі.
У випадках, встановлених законом,із заявою про перегляд судових рішень можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси і брати участь у цих справах (статті 3, 45 ЦПК). Таке право передбачено, зокрема, законами України:
– від 23 грудня 1997 року N 776/97-ВР \”Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини\”,
– від 5 листопада 1991 року N 1789-XII \”Про прокуратуру\”,
– від 25 червня 1991 року N 1264-XII \”Про охорону навколишнього природного середовища\”,
– від 12 травня 1991 року N 1023-XII \”Про захист прав споживачів\”,
– від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР \”Про рекламу\”.
При цьому згідно зі статтею 121 Конституції України, статтею 361 Закону України \”Про прокуратуру\”, частиною другою статті 45 ЦПК прокурор має право звернутися із заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України і в тому випадку, коли він не брав участі у справі.
Оскільки перелік осіб, яким надано право на подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, визначається законом, томуне мають права на подання заяви про такий перегляд особи, які не брали участі у справі, але вважають, що суд вирішив питання про їх права та обов\’язки.
Ця процедура не може бути розпочата Верховним Судом України чи ініційована судом касаційної інстанції з власної ініціативи.
Відповідно до вимог статті 37 ЦПК України процесуальне правонаступництво може мати місце на будь-якій стадії цивільного процесу, у тому числі й на стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.
3. Заяву про перегляд судового рішення у цивільних справах із підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов\’язань при вирішенні справи судом може бути подано особою, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, або її представником, якому довіреністю або законом надано право на подання заяви від імені такої особи. У цьому разі не вимагається, щоб рішення суду, про перегляд якого подається заява, було переглянуто в касаційному порядку. Такі заяви можуть бути подані на будь-які рішення у цивільних справах, а також із підстав порушення норм процесуального права.
4. Оскільки заяви про перегляд судових рішень, подані особами, які не мають права на звернення з такими заявами, розгляду не підлягають, то у разі їх надходження суддя-доповідач повертає заяву особі, яка її подала, на підставі пункту 2 частини четвертої статті 359 ЦПК.
Разом із тим якщо заяву про перегляд судового рішення від імені особи, яка брала участь у справі, подано іншою особою без додання належного документа на підтвердження права на звернення із такою заявою, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення заяви без руху та надає строк для усунення її недоліків як поданої без додержання вимог частини третьої статті 357 ЦПК, про що повідомляється заявникові зі встановленням строку, необхідного для надання відповідного документа на підтвердження своїх повноважень, з урахуванням тривалості поштового обігу. У разі неподання такого документа заява повертається особі, яка її подала, з підстав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 359 ЦПК.
У разі подання заяви, підписаної від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи, така заява повертається з підстав, передбачених пунктом 3 частини четвертої статті 359 ЦПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code