Науково-практичний коментар до ст. 360-1 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 360-1 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
 
1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження, але не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду. Суддя-доповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
2. Суддя-доповідач протягом п\’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
21) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
4) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3601 Цивільного процесуального кодексу України
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ надсилає ухвалу про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд та доданими до неї документами до Верховного Суду України, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
На суддю-доповідача покладено обов\’язок по відкриттю провадження у справі у триденний строк. Копія ухвали про відкриття провадження у справі надсилається особам, які беруть участь у справі. Законодавець не визначає конкретного строку для такого надсилання, проте ми вважаємо, що копія ухвали про відкриття провадження у справі повинна бути надіслана особам, які беруть участь у справі, негайно після її постановлення.
У п\’ятнадцятиденний строк з моменту відкриття провадження у справі суддя-доповідач одноособово здійснює підготовку справи до судового розгляду у Верховному Суді України, а саме:
1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
3) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
4) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
5) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;
6) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.
Варто зазначити, що розгляд питань про зупинення виконання судових рішень та про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення здійснюється суддею-доповідачем виключно за клопотанням особи, яка подала заяву. Дії по підготовці справи до розгляду у Верховному Суді України здійснюються суддею-доповідачем одноособово без виклику сторін. За їх результатами постановляються ухвали, зокрема ухвала про зупинення виконання відповідних судових рішень чи ухвала про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code