Науково-практичний коментар до ст. 360-2 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 360-2 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 
1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що мало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом.
3. Відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз\’яснення права відводу, роз\’яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов\’язків здійснюється відповідно до глави 4 розділу III цього Кодексу.
4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.
5. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з\’ясування сутності норми матеріального права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.
6. Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.
7. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п\’ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
8. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3602 Цивільного процесуального кодексу України
1. Законодавець передбачає три варіанти перегляду судових рішень Верховним Судом України:
1) на засіданні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України (за умови присутності не менше двох третин суддів від складу палати). У такому порядку розглядаються заяви з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що мало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень;
2) на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції (за умови присутності не менше двох третин суддів від загального складу суддів відповідних судових палат Верховного Суду України). У такому порядку розглядаються заяви з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції;
3) на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України (за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом). У такому порядку розглядаються заяви з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов\’язань при вирішенні справи судом.
2. Перегляд судових рішень здійснюється у порядку, встановленому для судового розгляду справ позовного провадження, з винятками, встановленими саме для перегляду судових рішень. Так, після відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз\’яснення права відводу, роз\’яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов\’язків суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.
3. Неявка осіб, які беруть участь у справі, не перешкоджає розгляду заяви по перегляд судових рішень. Проте якщо особи, які беруть участь у справі, таки з\’явилися у судове засідання, то вони вправі дати пояснення Верховному Суду України по суті заявлених вимог. Першими пояснення дають особа, яка подала заяву по перегляд судових рішень, та особи, які приєднались до неї. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з\’ясування сутності норми матеріального права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.
4. Після заслуховування пояснень осіб, які беруть участь у справі, суд видаляється у нарадчу кімнату. Адже ні дослідження доказів, ні судові дебати у справах про перегляд судових рішень не передбачені.
5. Законодавець передбачає досить стислий строк для розгляду заяви про перегляд судових рішень, а саме один місяць з моменту відкриття провадження у справі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code