Науково-практичний коментар до ст. 364 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 364 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 364. Форма і зміст заяви
 
1. Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв\’язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.
2. У заяві зазначаються:
1) найменування суду, якому адресується заява;
2) ім\’я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;
3) інші особи, які брали участь у справі;
4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;
5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення;
6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.
3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 364 Цивільного процесуального кодексу України
1. Частина перша даної статті визначає, що за формою і змістом заява повинна відповідати вимогам, передбаченим у Кодексі для заяви до суду першої інстанції, тобто відсилає до статті 119 ЦПК \”Форма і зміст позовної заяви\”. У ній, зокрема, зазначено, що заява подається у письмовій формі і повинна бути підписана заявником, має містити назву сторін по справі і т. д.
Законом не передбачено подання прокурора, тому якщо до суду звертається прокурор, то він теж подає заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.
2. У частині другій коментованої статті визначено обов\’язкові дані, які повинні бути зазначені у заяві. Зокрема, повинно бути зазначено зміст рішення чи ухвали суду, про перегляд яких подано заяву, вказується, якими саме нововиявленими обставинами обґрунтовуються вимоги, дата їх відкриття чи встановлення (що має значення для обчислення строків подання заяви, якщо з моменту встановлення обставин минуло більше трьох місяців, то суд згідно ч. 2 ст. 72 ЦПК залишає заяву без розгляду, якщо за клопотанням сторони не знайде підстав для поновлення пропущеного строку), також зазначається, якими доказами підтверджується наявність нововиявлених обставин.
3. У заяві можна ставити питання про перегляд рішення, ухвали, постанови по одній справі. У тих випадках, коли нововиявлені обставини стосуються судових рішень взаємопов\’язаних справ, заява подається і розглядається по кожній справі окремо.
4. У частині третій даної статті також міститься вимога щодо додання до заяви копій відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі.
5. За подання заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами передбачено сплату судового збору у розмірі 50 відсотків від того, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.
6. У разі подання заяви, яка не відповідає вимога коментованої статті, суд залишає її без руху та надає час для усунення недоліків. За аналогією закону застосовується ст. 121 ЦПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code