Науково-практичний коментар до ст. 364-1 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 364-1 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 364-1. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами
 
1. Заява про перегляд судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинами, що надійшла до суду, передається судді, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 111 цього Кодексу.
2. Протягом трьох днів після надходження заяви до суду суддя перевіряє її відповідність вимогам статті 364 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами.
3. До заяви про перегляд судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 364 цього Кодексу, застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.
4. Відкривши провадження за нововиявленими обставинами, суддя надсилає особам, які беруть участь у справі, копії заяви про перегляд і призначає дату, час та місце судового засідання, про що повідомляє осіб, які беруть участь у справі.
(Доповнено статтею 3641 згідно із
 Законом України від 20.12.2011 р. N 4176-VI)
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3641 Цивільного процесуального кодексу України
1. Вирішуючи питання про відкриття провадження у зв\’язку з нововиявленими обставинами, суд має перевірити відповідність заяви про перегляд судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинам як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 119 ЦПК, змісту судового наказу, встановленого статтею 103 ЦПК, так і вимогам щодо змісту, передбаченим статтею 364 ЦПК.
У разі невідповідності заяви зазначеним вимогам або якщо зі змісту заяви і доданих до неї документів неможливо встановити дату, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про відкриття або встановлення нововиявлених обставин, то суд, відповідно до вимог статті 121 ЦПК, має залишити заяву без руху та надати заявникові строк для усунення недоліків.
2. У разі звернення особи, яка не брала участі у справі, із заявою про перегляд у зв\’язку з нововиявленими обставинами судового рішення, що не набрало законної сили або яке не є об\’єктом перегляду у зв\’язку з нововиявленими обставинами, суддя постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви.
3. За правилами статті 363 ЦПК судові рішення переглядаються у зв\’язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив таке судове рішення, а з урахуванням вимог статті 111 ЦПК, частини п\’ятої статті 21 ЦПК суд діє в іншому складі.
Перегляд у зв\’язку з нововиявленими обставинами судових рішень апеляційної чи касаційної інстанції, якими змінено або ухвалено нове рішення, здійснюється судом, який змінив або ухвалив нове рішення.
У випадку коли після перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку воно було залишено без змін, його перегляд у зв\’язку з нововиявленими обставинами здійснюється судом першої інстанції, який ухвалив це рішення.
Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції своєю ухвалою скасував судове рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду, то перегляд цієї ухвали у зв\’язку з нововиявленими обставинами здійснюється судом, який постановив таку ухвалу.
У разі зміни юрисдикції спору заяву про перегляд судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинами має розглядати суд, до юрисдикції якого законом віднесено вирішення спору.
4. Перегляд судових рішень у зв\’язку з нововиявленими обставинами має здійснюватись із дотриманням вимог статей 3641, 365 ЦПК та загальних засад цивільного судочинства.
Відкривши провадження у зв\’язку з нововиявленими обставинами, суддя постановляє ухвалу, якою призначає дату, час і місце судового засідання, про що повідомляє осіб, які беруть участь у справі, надсилає їм копії заяви про перегляд.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code