Науково-практичний коментар до ст. 362 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 362 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв\’язку з нововиявленими обставинами
 
1. Заяви про перегляд у зв\’язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду.
При цьому заява про перегляд судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням законної сили. У разі якщо така заява подана до суду після закінчення цього строку, суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від поважності причини пропуску цього строку.
2. Строк для подання заяви про перегляд у зв\’язку з нововиявленими обставинами обчислюється:
1) у випадках, встановлених пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи;
2) у випадках, встановлених пунктами 2, 21 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня, коли вирок у кримінальній справі набрав законної сили;
3) у випадках, встановлених пунктом 3 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;
4) у випадках, встановлених пунктом 4 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 362 Цивільного процесуального кодексу України
1. Право звернутися з заявою про перегляд справи у зв\’язку з нововиявленими обставинами визнається за всіма особами, що беруть участь у справі, у тому числі і за прокурором. Також заяву може подати правонаступник сторони, якщо спірні правовідносини передбачають правонаступництво.
У разі звернення з такою заявою особи, яка не брала участь у справі, суддя ухвалою відмовляє в прийнятті заяви.
Якщо заяви про перегляд судового рішення від належної особи не надійшло, то суддя, якому стало відомо про нововиявлені обставини по розглянутій судом справі, повідомляє про їх наявність відповідному прокурору, оскільки законом не передбачена можливість перегляду судових рішень за ініціативою суду.
2. У частині 1 даної статті визначено строк, протягом якого сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть подати заяву про перегляд справи у зв\’язку з нововиявленими обставинами. Він визначається терміном у один місяць. Цей строк є процесуальним і може бути поновлений за загальними правилами, встановленими статтею 73 ЦПК.
Початком перебігу даного строку визначається день встановлення обставини, що є підставою для перегляду. У частині другій статті чітко визначено, що слід вважати днем встановлення обставини. Початок перебігу строку залежить від підстав перегляду справи у зв\’язку з нововиявленими обставинами. Зокрема:
– у випадку наявності істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи – з дня встановлення таких обставин. Днем встановлення цих обставин є день, коли ці обставини стали відомі заявникові. Ця обставина підлягає доказуванню;
– у випадку, якщо мали місце завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, – з дня, коли набрав законної сили вирок у кримінальній справі стосовно цих фактів;
– у випадку наявності вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, – з дня, коли набрав законної сили вирок у кримінальній справі щодо цього судді;
– у випадку скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасоване судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;
– у випадку, якщо Конституційним Судом України встановлена неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, – з дня ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України;
3. У випадку пропущення вказаного строку з поважних причин він може бути поновлений судом за клопотанням сторони або іншої особи відповідно до загального правила щодо поновлення строків, передбаченого у ч. 1 ст. 73 ЦПК. Якщо заяву подано після закінчення визначеного абзацом 1 частини першої статті 362 ЦПК України строку і відсутнє клопотання про його поновлення або в поновленні пропущеного строку для подання заяви буде відмовлено, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, яка може бути оскаржена.
Клопотання про поновлення пропущеного строку на подання заяви про перегляд судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинами і заява про перегляд такого судового рішення (у разі поновлення пропущеного строку) розглядаються у різних судових засіданнях, оскільки при їх розгляді доведенню й дослідженню підлягають різні обставини, крім того, докази на їх підтвердження є різними.
Встановлений абзацом 2 частини першої статті 362 ЦПК України трирічний строк для подання заяви про перегляд судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, є присічним і поновленню не підлягає. Недодержання умови щодо цього строку є підставою для відмови у відкритті провадження у зв\’язку з нововиявленими обставинами незалежно від поважності пропуску цього строку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code