Науково-практичний коментар до ст. 378 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 378 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження
  
1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.
2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 378 Цивільного процесуального кодексу України
1. Під правонаступництвом у виконавчому проваджені необхідно розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов\’язків від правопопередника до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні. Правонаступництво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження – з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Так, підставою правонаступництва є смерть громадянина, що був стороною виконавчого провадження, оголошення його померлим, реорганізація юридичної особи, відступлення права вимоги, переведення боргу (глава 47 ЦК).
2. Заміна судом сторони виконавчого провадження її правонаступником відбувається за поданням державного виконавця чи за заявою сторони, а також самої заінтересованої сторони (ст. 11 Закону \”Про виконавче провадження\”).
Суд у 10-денний строк розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження у судовому засіданні. Сторони та інші заінтересовані особи повідомляються про час і місця проведення такого засідання, проте їх неявка не перешкоджає вирішенню цього питання. Результатом розгляду цього питання є ухвала суду, що може бути об\’єктом апеляційного оскарження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code