Науково-практичний коментар до ст. 389-2 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 389-2 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
1. Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником.
2. У заяві мають бути зазначені:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім\’я (найменування) особи, яка подає заяву, а також ім\’я (найменування) її представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
3) ім\’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;
9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв\’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
3. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
4) документ, що підтверджує сплату судового збору;
5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового розгляду.
4. Заява про скасування рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3892 Цивільного процесуального кодексу України
1. Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі (викладена на папері, написана від руки чи надрукована). Процесуальне законодавство не передбачає обов\’язкової форми (шаблону) заяви про скасування рішення третейського суду. Однак закон встановлює обов\’язкові її реквізити. Деякі з реквізитів заяви про скасування рішення третейського суду є тотожними до реквізитів позовної заяви, а також заяви про видачу судового наказу чи заяви, яка подається в порядку окремого провадження, зокрема:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім\’я (найменування) особи, яка подає заяву, а також ім\’я (найменування) її представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
3) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.
Це зумовлено загальними вимогами до процесуальних документів такого типу. Інші реквізити, притаманні виключно заяві про скасування рішення третейського суду:
1) ім\’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
2) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
3) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
4) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
5) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
6) зміст вимоги особи, яка подає заяву.
У разі якщо заявник є учасником третейського розгляду, то особливих проблем із складанням заяви про скасування рішення третейського суду у нього виникнути не повинно, оскільки майже усі необхідні йому реквізити зазначені у самому рішенні третейського суду. Йому необхідно обґрунтувати незаконність рішення третейського суду з посиланням на підставу для його скасування та зазначити зміст своєї вимоги, яка зазвичай формулюється так: \”прошу скасувати рішення третейського суду\”.
У складнішій ситуації опиняється особа, яка оскаржує рішення третейського суду, яким вирішено питання про її права та обов\’язки, за умови, що вона не була учасником третейського розгляду. Адже для такої особи рішення третейського суду є таємницею. А відтак, для одержання необхідних для формування заяви про скасування рішення третейського суду документів, такій особі необхідно спочатку звернутися до суду з клопотанням про забезпечення доказів (вважаємо, що дане питання повинно розглядатися в порядку, передбаченому ст. 133 – 135 ЦПК України). Варто пам\’ятати, що за подання заяви про забезпечення позову сплачується судовий збір у розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.
Підстава для скасування та оскарження рішення третейського суду, зазначена у заяві, має відповідати вимогам, визначеним у ст. 3895 ЦПК України. Оскільки перелік підстав для скасування рішення третейського суду є вичерпним, а зазначення підстав, не передбачених у законі, спричинить постановлення ухвали про залишення заяви без розгляду.
Для спрощення процесу повідомлення осіб про рух справи доречно також зазначати у заяві про скасування рішення третейського суду номери засобів зв\’язку, факсів, адреси електронної пошти сторін та третейського суду. У зв\’язку з браком коштів на інформаційно-технічне забезпечення суду та проблемами в роботі поштової служби, інколи швидше можна одержати повідомлення про час та місце судового розгляду по телефону, ніж поштою.
Заява про скасування рішення третейського суду повинна бути підписана особою, яка її подає. Необхідність даного реквізиту пояснюється тим, що розгляд анонімних заяв не допускається. Зазначення ж часу подання свідчить про подання заяви в межах строків на оскарження рішення третейського суду. Разом з тим, днем подання заяви до суду є не дата, написана у її тексті, а день її реєстрації в канцелярії суду або день відправлення заяви на адресу суду поштою.
2. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються такі документи:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
4) документ, що підтверджує сплату судового збору;
5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового розгляду.
За подання заяви про скасування рішення третейського суду сплачується судовий збір у розмірі 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.
3. Наслідки недодержання реквізитів заяви про скасування рішення третейського суду тотожні з наслідками недодержання реквізитів позовної заяви (детальніше див. коментар до ст. 121 ЦПК України). Ухвала про повернення заяви про скасування рішення третейського суду може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code