Науково-практичний коментар до ст. 389-6 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 389-6 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
1. За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
2. В ухвалі суду мають бути також зазначені:
1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;
2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
3) ім\’я (найменування) сторін третейського спору;
4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3896 Цивільного процесуального кодексу України
Ухвала у справі про оскарження рішення третейського суду постановляється за правилами, встановленими ЦПК України для ухвалення рішень, а також із врахуванням положень коментованої статті. Тобто вона повинна складатися з чотирьох частин, а саме:
1) вступної частини із зазначенням:
– часу та місця її постановлення;
– найменування суду, що постановив ухвалу;
– прізвища та ініціалів судді;
– прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
– імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у справі;
– відомостей про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;
– найменування і складу третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
– імен (найменуваннь) сторін третейського спору;
– предмета вимог.
2) описової частини із зазначенням:
– узагальненого викладу позиції особи, яка подала заяву про скасування рішення третейського суду;
– пояснень осіб, які беруть участь у справі;
– інших доказів, досліджених судом;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
– встановлених судом обставин і визначених відповідно до них правовідносин;
– мотивів, з яких суд вважає встановленими наявність (відсутність) підстав для скасування рішення третейського суду;
– чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду, а якщо були, то ким;
– назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням:
– вказівки про скасування рішення третейського суду повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.
– розподілу судових витрат;
– строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його оскарження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code