Науково-практичний коментар до ст. 389-8 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 389-8 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 
1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником. 
2. У заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;
3) ім\’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження;
4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;
5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
6) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв\’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
3. До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документ, що підтверджує сплату судового збору;
4) копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;
5) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви.
4. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3898 Цивільного процесуального кодексу України
1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі (викладена на папері, написана від руки чи надрукована). Процесуальне законодавство не передбачає обов\’язкової форми (шаблону) заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Однак закон встановлює обов\’язкові її реквізити. Так, у заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;
3) ім\’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження;
4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;
5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
6) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
Особливих проблем із складанням заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду у заявника виникнути не повинно, оскільки майже усі необхідні йому реквізити зазначені у самому рішенні третейського суду. Йому необхідно лише переписати ці дані з рішення третейського суду та зазначити зміст своєї вимоги, яка зазвичай формулюється так: \”прошу видати виконавчий лист на примусове виконання рішення третейського суду\”. При цьому заявник не зобов\’язаний ні доводити законність рішення третейського суду, ні обґрунтовувати правомірність своєї позиції.
Для спрощення процесу повідомлення осіб про рух справи доречно також зазначати у заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду номери засобів зв\’язку, факсів, адреси електронної пошти сторін та третейського суду. У зв\’язку з браком коштів на інформаційно-технічне забезпечення суду та проблемами в роботі поштової служби, інколи швидше можна одержати повідомлення про час та місце судового розгляду по телефону, ніж поштою.
Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду повинна бути підписана особою, яка її подає. Необхідність даного реквізиту пояснюється тим, що розгляд анонімних заяв не допускається. Зазначення ж часу подання свідчить про подання заяви в межах строків на примусове виконання рішення третейського суду. Разом з тим, днем подання заяви до суду є не дата, написана у її тексті, а день її реєстрації в канцелярії суду або день відправлення заяви на адресу суду поштою.
2. До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються такі документи:
1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
3) документ, що підтверджує сплату судового збору;
4) копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;
5) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви.
За подання заяви про скасування рішення третейського суду сплачується судовий збір у розмірі 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.
3. Наслідки недодержання реквізитів заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду тотожні з наслідками недодержання реквізитів позовної заяви (детальніше див. коментар до ст. 121 ЦПК України). Ухвала про повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code