Науково-практичний коментар до ст. 389-9 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 389-9 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 
1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п\’ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.
2. При розгляді заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до суду протягом п\’яти днів від дня надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до одного місяця з дня її надходження до суду.
3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 38910 цього Кодексу.
4. Якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, суд на підставі пункту 4 частини першої статті 201 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого листа до набрання законної сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 3899 Цивільного процесуального кодексу України
1. Для розгляду справ про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду нехарактерним є проведення попереднього судового засідання. Підготовка справи до розгляду здійснюється суддею одноособово та без виклику сторін. Справа про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається впродовж 15 днів суддею, обраним автоматизованою системою документообігу суду.
Особи, які беруть участь у справі, попереджаються про час та місце судового засідання, проте їхня неявка не перешкоджає розгляду справи.
2. Суперечливим, на нашу думку, є право суду витребувати матеріали справи третейського розгляду виключно за клопотанням однієї зі сторін. Вважаємо, що слід закріпити обов\’язок суду витребовувати матеріали третейської справи за власною ініціативою. Адже всебічний, об\’єктивний та повний розгляд справи можна забезпечити лише дослідивши всі її обставини, ключові з яких містяться в матеріалах третейської справи.
Окрім цього, таке положення ЦПК України суперечить Закону України \”Про третейські суди\”, у ст. 56 якого закріплено обов\’язок компетентного суду при розгляді справи про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду витребувати справу з третейського суду.
Справи, розглянуті постійно діючим третейським судом, зберігаються у цьому третейському суді протягом 10 років з дня прийняття рішення третейського суду. Справи, розглянуті третейським судом для вирішення конкретного спору, за якими видано виконавчі документи, зберігаються у компетентному суді за місцем видачі виконавчого документа. На жаль, законодавець не визначає місця зберігання матеріалів справ, які розглядалися судом ad hoc. Відтак, дане питання повинно визначатися у третейській угоді між сторонами.
Справа направляється до суду протягом п\’яти днів з дня надходження такої вимоги.
3. Особливістю розгляду цієї категорії справ є те, що спір між сторонами не вирішується по суті, а судом лише встановлюється наявність або відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Так, підставами для відмови у видачі виконавчого листа будуть:
1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу виконавчого листа рішення третейського суду скасовано судом;
2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого листа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
5) третейська угода визнана недійсною;
6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
9) третейський суд вирішив питання про права і обов\’язки осіб, які не брали участі у справі.
4. Безумовною підставою для зупинення провадження по заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду є наявність у провадженні цього чи іншого суду заяви про оскарження і скасування цього рішення третейського суду. Адже у разі скасування рішення третейського суду питання про видачу виконавчого листа вже не підлягатиме розгляду, а заявнику буде відмовлено у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Провадження у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду буде відновлено лише після набрання законної сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code