Науково-практичний коментар до ст. 389-11 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 389-11 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
 
1. За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду суд постановляє ухвалу про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
2. В ухвалі суду мають бути також зазначені:
1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
2) ім\’я (найменування) сторін третейського спору;
3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати виконавчий лист;
4) вказівка про видачу виконавчого листа або про відмову у його видачі.
3. Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п\’ятнадцяти днів з дня її постановлення судом.
4. Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого листа спір між сторонами може бути вирішений судом у загальному порядку.
5. Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.
6. Ухвала про видачу виконавчого листа направляється сторонам протягом п\’яти днів з дня її постановлення.
7. Сторона, на користь якої виданий виконавчий лист, одержує його безпосередньо у суді.
8. Після розгляду судом заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 38911 Цивільного процесуального кодексу України
1. Розгляд справи про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду завершується постановленням однієї з двох ухвал:
– про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;
– про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
2. Ухвали у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду постановляються за правилами, встановленими ЦПК України для ухвалення рішень, а також із врахуванням положень коментованої статті. Тобто вони повинні складатися з чотирьох частин, а саме:
1) вступної частини із зазначенням:
– часу та місця її постановлення;
– найменування суду, що постановив ухвалу;
– прізвища та ініціалів судді;
– прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
– імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у справі;
– даних про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати виконавчий лист;
– найменування і складу третейського суду, який прийняв рішення;
– імен (найменувань) сторін третейського спору;
– предмета вимог.
2) описової частини із зазначенням:
– узагальненого викладу позиції особи, яка подала заяву про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;
– пояснень осіб, які беруть участь у справі;
– інших доказів, досліджених судом;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
– встановлених судом обставин і визначених відповідно до них правовідносин;
– мотивів, з яких суд вважає встановленими наявність (відсутність) підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;
– назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням:
– вказівки про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду чи про відмову у його видачі;
– розподілу судових витрат;
– строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його оскарження.
3. Обидві ухвали, якими завершується розгляд справи про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, підлягають оскарженню в апеляційного порядку. Так, ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п\’ятнадцяти днів з дня її постановлення судом. Щодо ухвали про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, то можливість її апеляційного оскарження прямо не передбачена ні ст. 38911 ЦПК України, ні ст. 56 Закону України \”Про третейські суди\”. Разом з тим законодавець не містить і заборони апеляційного оскарження ухвали про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, що відповідно до тлумачення, наведеного у Рішенні Конституційного Суду України від 27.01.2010 р. (справа N 1-7/2010 про апеляційне оскарження ухвал), означає, що така ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Також слід вказати на те, що свою позицію з даного питання висловив і Верховний Суд України в ухвалі про перегляд справи за винятковими обставинами від 22.02.2012 р. (справа N 6-18483сво09), вказавши, що суди апеляційної інстанції прийшли до помилкового висновку про те, що ухвала компетентного суду про видачу виконавчого документа на виконання рішення третейського суду не підлягає апеляційному оскарженню.
Зважаючи на те, що законодавець не передбачає спеціального строку на подання апеляційної скарги на ухвалу про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, то повинні застосовуватися загальні строки для апеляційного оскарження ухвал, визначені у ст. 294 ЦПК України (апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п\’яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п\’яти днів з дня отримання копії ухвали).
4. Наявність ухвали про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду не перешкоджає заявнику звернутися за захистом свого права до суду у порядку цивільного судочинства.
5. У разі подання апеляційної скарги ухвали суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду чи відмову у його видачі набирають законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції. Вищезазначені ухвали, якщо вони не були оскаржені в апеляційному порядку, набирають законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
Варто зазначити, що у коментованій статті визначається лише момент набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, та, зважаючи на можливість апеляційного оскарження обох ухвал, якими завершується розгляд даної категорії справ, використовуючи принцип аналогії закону, на нашу думку, доречно застосовувати ці правила і для визначення моменту набрання законної сили ухвалою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
6. Ухвала про видачу виконавчого листа направляється сторонам протягом п\’яти днів з дня її постановлення. Законодавець не передбачає способу надсилання сторонам такої ухвали, проте, з метою підтвердження одержання сторонами даної ухвали, доречно надсилати її рекомендованим листом або листом з повідомленням про вручення.
7. Сторона, на користь якої виданий виконавчий лист, одержує його безпосередньо у суді.
8. Після розгляду судом заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо суд витребував справу з постійно діючого третейського суду. Якщо справа розглядалася третейським судом ad hoc, то її матеріали залишаються у місцевому загальному суді, який видав виконавчий лист.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code