Науково-практичний коментар до ст. 400 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 400 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 
1. Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, подається заінтересованою особою до суду в порядку, встановленому статтями 392 – 394 цього Кодексу для подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.
2. До клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, додаються такі документи:
1) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про визнання якого порушується клопотання;
2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні;
3) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 400 Цивільного процесуального кодексу України
1. Коментована стаття, визначаючи порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, містить бланкетну норму, яка відсилає до ст. 392 – 394 ЦПК України, якими визначається підсудність, порядок подання клопотання та вимоги щодо форми і змісту клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (див. коментар до ст. 392, 393, 394 ЦПК України). До особливостей, які повинні бути враховані при поданні клопотання про визнання рішення іноземного суду таким, що не підлягає виконанню, слід віднести, зокрема, зміст обов\’язкових додатків до такого клопотання.
2. До клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, додається засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про визнання якого порушується клопотання. Належно засвідченою копією можна вважати копію, засвідчену судом, який розглядав справу, або засвідчену нотаріально копію, що легалізована компетентним органом України. Якщо в самому рішенні іноземного суду не зазначено, що воно набуває законної сили з моменту його проголошення, то додається офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили. Також до клопотання додається засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code