Науково-практичний коментар до ст. 402 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 402 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження
 
1. Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 402 Цивільного процесуального кодексу України
Відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі – це самостійна категорія справ, які відрізняються від справ позовного провадження і справ окремого провадження133. Цей інститут не є новим для законодавства України, оскільки ЦПК 1963 р. у додатку N 3 \”Порядок відновлення втраченого судового або виконавчого провадження\” містив процесуально-правовий механізм врегулювання цього питання.
Слід зазначити, що правова природа даної категорії справ є близькою до процесуально-правової природи справ окремого провадження, оскільки для неї характерним є відсутність спору про право цивільне та наявність у справі однієї сторони – заявника.
Втраченим судовим провадження, яке може бути відновлене, вважається як вся, так і частина документів конкретної цивільної справи, позовного чи окремого провадження, яке було закінчене ухваленням рішення або постановленням ухвали про його закриття.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code