Науково-практичний коментар до ст. 406 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 406 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення  
1. Якщо у заяві не зазначено мету відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.
2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов\’язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі про відновлення провадження або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.
3. Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку. Заявник у цьому разі може пред\’явити новий позов. В ухвалі суду про відкриття провадження у новій справі у зв\’язку з втратою незакінченого провадження про цю обставину повинно бути обов\’язково зазначено.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 406 Цивільного процесуального кодексу України
1. Недодержання заявником вимог, встановлених щодо змісту заяви про відновлення втраченого судового провадження, надає суду можливість застосувати певні цивільно-процесуальні санкції: а) залишення заяви без руху; б) відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду, якщо провадження було відкрите.
Суд постановляє ухвалу про залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху у разі, якщо у ній не зазначено: а) мету відновлення провадження або б) відомості, необхідні для його відновлення. Відсутність інших відомостей не є підставою для залишення заяви без руху.
В ухвалі обов\’язково зазначається строк, який встановлюється для усунення цих недоліків. Якщо вони будуть усунені в установлений судом строк, то заява вважається поданою в день первісного подання її до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається заявникові.
2. Процесуально-правовою передумовою права на звернення до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження є процесуальна заінтересованість заявника, тобто він повинен бути особисто зацікавлений у відновленні провадження. У разі якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов\’язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі. Якщо ж це з\’ясовано вже після відкриття провадження у справі, то суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду.
3. Відновлення втраченого судового провадження можливе в цивільній справі, яка закінчена ухваленням рішення або в якій провадження закрито, тому судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню. Заявник має право у такому випадку пред\’явити новий позов, у якому слід зазначити, що даний позов подається у зв\’язку з втратою незакінченого провадження.
Про ці обставини обов\’язково зазначається і в ухвалі суду про відкриття провадження у справі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code