Науково-практичний коментар до ст. 410 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 410 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 410. Процесуальні права та обов\’язки іноземних осіб
 
1. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі – іноземні особи) мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.
2. Іноземні особи мають процесуальні права та обов\’язки нарівні з фізичними і юридичними особами України, за винятками, встановленими Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Виключено.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 410 Цивільного процесуального кодексу України
1. Громадяни України можуть мати процесуальні права та обов\’язки на території іноземної держави, так як і іноземці та особи без громадянства можуть набувати процесуального статусу в судах України. Конституція України проголошує норму про піклування та захист Україною її громадян, що опинилися за кордоном. Вона наділила іноземців та осіб без громадянства національним режимом стосовно здійснення ними прав та виконання обов\’язків. Вказане торкається і процесуальних прав та обов\’язків суб\’єктів права, але з особливостями, які закріплені у законодавстві України та міжнародних договорах, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України і які належать до джерел міжнародного цивільного процесу.
2. У статті 1 Закону України \”Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства\” від 4 лютого 1994 р. іноземцями визнаються громадяни – особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особами без громадянства – особи, які не належать до громадянства будь-якої держави. Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права та виконують ті ж обов\’язки, що й громадяни України (ст. 2); вони можуть звертатися до суду й інших державних органів для захисту їх особистих, майнових та інших прав. У судочинстві іноземці та особи без громадянства як учасники процесу користуються такими ж процесуальними правами, що й громадяни України (ст. 22).
3. Іноземними юридичними особами є такі підприємства та організації, які засновані за межами України за законами тієї країни, де вони створені. Їх правосуб\’єктність підтверджується нотаріально засвідченим у місці знаходження іноземної юридичної особи і легалізованим документом: сертифікатом реєстрації, витягом з торгового реєстру тощо.
4. Поширення національного режиму у цивільному судочинстві на іноземців ґрунтується на принципі безумовності і не пов\’язане з їх проживанням в Україні. Норми цивільного процесуального закону, яким визначені правила процесуальної правоздатності та дієздатності, підвідомчості, підсудності, процесуального становища осіб, які беруть участь у справі, та інші права та гарантії, поширюються на іноземців не залежно від того, чи передбачено законодавством їх держави рівнозначні права для громадян та юридичних осіб України. Однак, якщо в іноземній державі допущено обмеження процесуальних прав для громадян і юридичних осіб України у порядку реторсії можуть бути встановленні відповідні обмеження щодо процесуальних прав громадян, підприємств і організацій тих держав, у яких допущені такі обмеження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code