Науково-практичний коментар до ст. 418 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 418 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 418. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
 
1. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів виконується у судовому засіданні або уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування, місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної особи.
2. Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи її представникові або представникові юридичної особи під розписку.
3. У судовій повістці, що направляється з метою виконання доручення іноземного суду про вручення документів, крім відомостей, зазначених у статті 75 цього Кодексу, додатково зазначається інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отримання документів згідно із частинами п\’ятою і шостою цієї статті.
4. У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває такий вид покарання як довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка здійснює їх вручення під розписку та невідкладно надсилає розписку і письмові пояснення цієї особи до суду.
5. У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, суддя, уповноважений працівник суду або представник адміністрації місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.
6. У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи, яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими.
7. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів вважається виконаним у день, коли особа або її представник отримали такі документи чи відмовилися від їх отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без поважних причин не з\’явилися до суду, – у день такого судового засідання.
8. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені особами у зв\’язку з отриманням документів, а також підтвердженням про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання документів та іншими документами, складеними чи отриманими під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 418 Цивільного процесуального кодексу України
1. Коментована стаття передбачає особливості виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів.
Мін\’юст надсилає іноземне доручення для виконання Головному управлінню юстиції, залишаючи у себе на контролі один пакет документів і визначає з урахуванням прохання, висловленого у дорученні, спосіб його виконання.
Якщо інше не визначено Мін\’юстом, Головне управління юстиції, отримавши доручення про вручення документів на підставі Конвенції з питань цивільного процесу 1954 року, про вручення за місцем проживання, указаним у дорученні про вручення документів, надсилає особі, якій необхідно вручити документи (адресату), відповідне повідомлення із зазначенням строку, у який особі пропонують з\’явитись до Головного управління юстиції для одержання документів. Таке повідомлення надсилається простим листом.
Якщо особа, указана в дорученні, або її представник з\’являється до Головного управління юстиції, такій особі пропонують одержати документи і здійснюють вручення, якщо особа погоджується їх одержати. Ідентифікація фізичної особи здійснюється на підставі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, повноваження представника юридичної особи встановлюються на підставі установчих документів або довіреності юридичної особи, скріпленої печаткою та підписом її керівника. Якщо немає прохання про інший спосіб, особа, яка отримала документи, ставить підпис на підтвердженні про вручення. Підпис особи засвідчується підписом посадової особи Головного управління юстиції, яка здійснила вручення документів, та скріплюється печаткою Головного управління юстиції.
2. Якщо адресат або його представник відмовляється одержати документи, доручення надсилається до суду України для організації виконання згідно з процесуальним законодавством. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів виконується у судовому засіданні або уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування, місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної особи.
3. У разі, якщо адресат не проживає за адресою, указаною у дорученні, Головне управління юстиції звертається до адресно-довідкового бюро, органу внутрішніх справ або територіальних органів державної статистики з проханням надати інформацію відповідно про місце проживання фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. Якщо встановити місце проживання чи місцезнаходження особи неможливо, доручення про вручення документів надсилається до Мін\’юсту для повернення іноземному компетентному органу запитуючої держави.
Якщо місце проживання чи місцезнаходження адресата встановлено і воно збігається з тим, на яке надсилалось повідомлення, Головне управління юстиції надсилає доручення про вручення документів до суду України за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи разом з відповідною інформацією адресно-довідкового бюро чи територіальних органів державної статистики.
Якщо встановлене місце проживання чи місцезнаходження не збігається з тим, на яке надсилалось повідомлення, проте розташовано в межах територіальної юрисдикції Головного управління юстиції, Головне управління юстиції надсилає на встановлену адресу відповідне повідомлення із зазначенням строку, у який особа повинна з\’явитись до Головного управління юстиції для вручення їй документів. Таке повідомлення надсилається простим листом.
Якщо встановлене місце проживання чи місцезнаходження не збігається з тим, на яке надсилалось повідомлення, і розташоване поза межами територіальної юрисдикції Головного управління юстиції, Головне управління юстиції пересилає відповідну інформацію адресно-довідкового бюро чи територіальних органів державної статистики разом з дорученням про вручення документів до головного управління юстиції, у межах територіальної юрисдикції якого є встановлена адреса.
У разі, якщо особа, якій необхідно вручити документи, у встановлений строк не з\’являється до Головного управління юстиції для їх отримання, направляє доручення про вручення документів до суду України за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи.
4. Суд України викликає особу, щодо якої необхідно вчинити процесуальні дії, і пропонує отримати судові документи.
Один примірник частини формуляра доручення про вручення, що містить короткий виклад суті документа, який підлягає врученню, вручається разом з таким документом.
Особа, якій вручаються документи, ставить свій підпис на підтвердженні про вручення документа, що складається органом, який виконує доручення.
Суд України може вручити документи також іншим способом, визначеним в іноземному дорученні.
Суд України направляє підтвердження про вручення і формуляри доручення до Головного управління юстиції. Частину формуляра з підтвердженням про вручення заповнює Головне управління юстиції у двох примірниках на підставі документів, отриманих у зв\’язку з виконанням доручення. У разі вручення документів відповідно до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 р. N 1092/5/54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 липня 2008 р. за N 573/15264, Головне управління юстиції заповнює формуляр на підставі інформації, отриманої від суду України.
Якщо документи не були вручені, в підтвердженні про вручення документа зазначаються заходи, що були вжиті, та причини, які завадили виконанню доручення, додаються докази викликів особи для отримання документів.
Підтвердження про вручення підписується уповноваженою посадовою особою Головного управління юстиції та засвідчується гербовою печаткою Головного управління юстиції. Підтвердження про вручення документів заповнюється українською мовою або французькою чи англійською мовами.
Заповнений формуляр Головне управління юстиції надсилає до Мін\’юсту, який надсилає його разом з другим примірником документів до іноземного компетентного органу запитуючої держави.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code