Науково-практичний коментар до ст. 42 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 42 Цивільного кодексу України

Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною
 
1. За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.
2. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.
 
Коментар:
 
1. Підстава для позбавлення фізичної особи цивільної дієздатності – хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого особа позбавляється здатності усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними – в будь-який момент може припинитися. Відтак, відпадає необхідність продовження встановлених раніше обмежень і заборон щодо фізичної особи. З цих причин закон закріплює існування інституту поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 
2. Згідно ч. 4 ст. 241 ЦПК заяву щодо скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення її цивільної дієздатності можуть подати опікун та орган опіки та піклування. Сама недієздатна особа такого права позбавлена. Суд приймає відповідне рішення на підставі висновку судово-психіатричної експертизи, з якого має випливати видужання особи або значне поліпшення її психічного стану, внаслідок чого у особи поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Обов\’язковою при розгляді справи є участь представника органів опіки та піклування (абзац четвертий пункту 7 постанови Пленуму ВСУ \”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним\”).
 
Прийняте судом рішення надсилається органам опіки та піклування і є підставою для зняття опіки (ч. 5 ст. 241 ЦПК).
 
3. Із змісту коментованої статті, що підтверджується і наведеними нормами ЦПК, суд поновлює цивільну дієздатність особи в повному обсязі, тобто вона стає повністю дієздатною. Водночас не виключені такі випадки, коли судово-психіатричною експертизою буде встановлено, що психічний стан особи хоча і покращився, проте не такою мірою, що особа повністю здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Іншими словами, можливе часткове одужання недієздатної особи, але при цьому психічний розлад у неї все ж спостерігатиметься, що за нормою ст. 36 ЦК є підставою для обмеження дієздатності. Оскільки ж і ЦК, і ЦПК передбачають лише повне поновлення дієздатності, заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана винятково після набрання законної сили рішенням суду про поновлення дієздатності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code