Науково-практичний коментар до ст. 59 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 59 Цивільного кодексу України

Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
 
1. Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.
 
Коментар:
 
На відміну від опіки піклування встановлюється над особами, цивільна дієздатність яких обмежена.
 
Особа у віці від 14 до 18 років є неповнолітньою і має обмежену дієздатність (ст. 32 ЦК). Законодавець виходить з того, що особи у віці від 14 до 18 років на відміну від малолітніх осіб вже наділені відповідним рівнем інтелектуального та фізичного розвитку, мають певний власний життєвий досвід, для того щоб вірно розуміти та реалізовувати переважну більшість закріплених за ними прав. Однак до досягнення повноліття зазначена категорія осіб за рідким виключенням не може вчиняти соціально значимі дії, а тому і повинна діяти спільно з особами, які уповноважені допомагати неповнолітнім у здійсненні таких соціально значимих дій. До уповноважених на це осіб відносяться батьки, як законні представники неповнолітніх дітей, усиновлювачі чи піклувальники. Разом з тим неповнолітня фізична особа може реалізовувати свою дієздатність на власний розсуд без допомоги батьків, усиновлювачів та піклувальників у разі надання такій особі повної цивільної дієздатності (ст. 35 ЦК), у разі реєстрації шлюбу (ст. 34 ЦК).
 
Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які позбавлені в силу певних причин батьківського піклування.
 
Над повнолітніми особами піклування встановлюється у випадку обмеження їх у цивільній дієздатності. Підстави обмеження цивільної дієздатності чітко передбачені ЦК. У ст. 36 ЦК зазначено, що суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо: 1) фізична особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; 2) якщо фізична особа зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим самим ставить себе чи свою сім\’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов\’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. З моменту набрання законної сили рішенням суду цивільна дієздатність фізичної особи вважається обмеженою. Піклувальник покликаний поповнити недостатню дієздатність підопічного. Порядок обмеження цивільної дієздатності детально регламентований ЦПК (статті 254 – 260 ЦК).
 
Піклування над неповнолітніми або обмеженими в дієздатності іноземними громадянами, які проживають в Україні, встановлюється згідно з чинним законодавством України. Піклування, встановлене над іноземними громадянами поза межами України за законами відповідних держав, визнається дійсною в Україні.
 
Якщо на території України будуть виявлені бездоглядні неповнолітні іноземні громадяни, то на час вирішення їх подальшого перебування вони влаштовуються у сім\’ї громадян, які погодились утримувати дитину до визначення її подальшої долі; навчально-виховні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; притулки для неповнолітніх (Правила опіки та піклування, затверджені спільним наказом Державного комітету України у справах сім\’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров\’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99 N 34/166/131/88).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code