Науково-практичний коментар до ст. 66 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 66 Цивільного кодексу України

Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі
 
1. Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров\’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад.
 
Коментар:
 
1. Оскільки особа має висловити вільну згоду на призначення її опікуном або піклувальником, не завжди родичі або близькі особи, яка вимагає опіки, висловлюють таку згоду. Дуже складно вирішити проблему встановлення опіки або піклування над особами, які страждають психічними захворюваннями, затримкою у розвитку, які вимагають постійного або періодичного догляду з боку медичного персоналу. У цьому випадку піклування або опіку над такою особою, як правило, бере на себе установа, в якій вона перебуває, функції опікуна або піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів. Якщо особа, яка перебуває в установі, має нерухоме або рухоме майно або має майнові інтереси (майнові інтереси, як правило, у зазначеної категорії осіб полягають у одержанні пенсії), виникає необхідність здійснювати управління майном такої особи або реалізовувати її інтереси. В такому випадку судом може бути призначений опікун над майном.
 
2. Якщо мова іде про неповнолітню або малолітню особу, необхідно керуватися також нормами СК та Правилами опіки та піклування, в яких більш детально регулюються ці питання. Зокрема, стаття 245 СК та пункт 3.6 Правил опіки та піклування встановлюють, що якщо над дітьми, які виховуються у навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані у відповідні лікувальні установи чи установи соціального захисту населення, опікуни (піклувальники) не призначені, то виконання обов\’язків опікунів і піклувальників від імені держави здійснюють ці установи в особі керівників цих установ. Призначити опікуна (піклувальника) можна й після влаштування зазначених у даному пункті осіб у відповідні державні установи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code