Науково-практичний коментар до ст. 67 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 67 Цивільного кодексу України

Стаття 67. Права та обов\’язки опікуна
 
1. Опікун зобов\’язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.
Опікун малолітньої особи зобов\’язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток.
2. Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.
3. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.
4. Опікун зобов\’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.
 
Коментар:
 
1. У коментованій статті визначаються у загальному вигляді права та обов\’язки опікунів. В залежності від того, відносно якої категорії осіб встановлено опіку, форми та методи здійснення повноважень опікуна або піклувальника можуть бути відмінні. Так, якщо опікуна або піклувальника було призначено недієздатній особі, то в першу чергу він зобов\’язаний піклуватися про забезпечення цієї особи необхідними ліками та медичним доглядом, створювати належні умови життя, представляти її інтереси. Таке утримання здійснюється за рахунок різноманітних виплат, належних підопічній особі (пенсій, допомог, аліментів, відшкодування у зв\’язку із втратою годувальника, інших надходжень від належного їй майна тощо). У випадку якщо цих сум недостатньо для покриття усіх необхідних витрат, вони можуть бути відшкодовані з іншого майна, яке належить підопічній особі, з дозволу органу опіки та піклування.
 
Опікун повинен здійснювати такий нагляд, який унеможливить порушення підопічним прав та інтересів інших осіб. У разі порушення підопічним прав та інтересів інших осіб відшкодування шкоди покладається на опікуна, якщо він не зможе довести, що таке порушення сталося не з його вини (ст. 1178, ст. 1184 ЦК). Обов\’язок опікуна відшкодувати шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, не припиняється в разі поновлення її цивільної дієздатності (ст. 1184 ЦК).
 
2. Опікуни малолітніх мають такі самі права та обов\’язки, як і батьки. Відмінність опікунських прав та обов\’язків від батьківських полягає у тому, що вони дещо вужчі за обсягом і перебувають під суворим контролем органу опіки та піклування. Так, відповідно до ст. 246 СК орган опіки та піклування контролює умови утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Права та обов\’язки опікуна дитини визначені у ст. 249 СК. Основний обов\’язок опікуна малолітньої особи – дбати про її виховання, навчання та розвиток, здійснювати дії, які відповідають найвищім інтересам дитини. Опікун має право самостійно визначати необхідні способи виховання дитини за умови дотримання прав дитини.
 
3. Місцем проживання підопічної особи, яка не досягла 10 років, є місце проживання її опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров\’я (ч. 4 ст. 29 ЦК). Цивільний кодекс України передбачає можливість призначення особі декількох опікунів (дивись коментар до статті 63 ЦК). У випадку виникнення між ними спору про місце проживання підопічної малолітньої дитини місце проживання визначається органом опіки та піклування або судом (ч. 3 ст. 29 ЦК).
 
4. У частині 2 статті 67 ЦК закріплено право опікуна вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.
 
5. У Цивільному кодексі України передбачено обов\’язок опікуна вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. У випадку порушення майнових прав та інтересів підопічного третіми особами внаслідок вчинення правочину з порушенням вимог чинного законодавства опікун звертається до суду з позовом про застосування наслідків нікчемного правочину (ст. 226 ЦК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code