Науково-практичний коментар до ст. 78 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 78 Цивільного кодексу України

Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов\’язків
 
1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров\’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов\’язки, має право обрати собі помічника.
Помічником може бути дієздатна фізична особа.
За заявою особи, яка потребує допомоги, ім\’я її помічника реєструється органом опіки та піклування, що підтверджується відповідним документом.
2. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.
3. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.
4. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов\’язана з обслуговуванням населення.
Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.
5. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено за домовленістю сторін.
6. Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У цьому разі повноваження помічника припиняються.
 
Коментар:
 
1. У тому випадку коли повнолітня дієздатна особа, за станом здоров\’я, не може самостійно утримувати себе або доглядати за собою, вона може обрати собі помічника, ім\’я якого за її заявою реєструється органом опіки та піклування. Отже мова іде про особливу форму піклування, яка полягає у систематичному догляді та наданні допомоги дієздатній фізичній особі, яка потребує цього внаслідок тяжкої хвороби, фізичних вад, похилого віку.
 
2. У абзаці другому частини 1 статті 78 ЦК зазначено, що помічником може бути дієздатна фізична особа. Отже покладення функцій помічника на юридичну особу не допускається.
 
3. Частина 4 ст. 78 ЦК надає помічникові дієздатної фізичної особи право процесуального представництва, однак, не в повному обсязі. Так, наприклад помічник має право звертатися до суду в інтересах особи лише на підставі окремої довіреності.
 
4. Послуги, які надає помічник, за загальним правилом носять оплатний характер. Однак, за домовленістю сторін договір про надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов\’язків може бути безоплатним. Всі інші питання (об\’єм послуг, розмір платні її періодичність) так само визначаються за домовленістю сторін.
 
5. Припинення повноважень помічника детально не регламентовано в ЦК. У частині 6 статті 78 ЦК зазначено, що помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У цьому разі повноваження помічника припиняються. Процедура відкликання неврегульована. Якщо ім\’я особи було зареєстровано органом опіки та піклування, було видано відповідне посвідчення помічника, то процедура відкликання помічника повинна здійснюватися лише після письмової заяви особи, яка потребує допомоги.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code