Науково-практичний коментар до ст. 85 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 85 Цивільного кодексу України

Стаття 85. Непідприємницькі товариства
 
1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.
2. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.
 
Коментар:
 
1. До таких належать юридичні особи, що відповідно до закону не мають на меті отримання прибутку. При цьому прибуток вони отримувати можуть, але цей прибуток не підлягає розподілу між його учасниками, а має спрямовуватися на фінансування діяльності цієї юридичної особи. Критерієм розмежування виступає не можливість отримання чи неотримання прибутку, а можливість його подальшого розподілу між учасниками такого товариства.
 
2. До непідприємницьких товариств належать товарні біржі (ч. 3 ст. 1 Закону України \”Про товарну біржу\”), торгово-промислові палати (ч. 2 ст. 1 Закону України \”Про торгово-промислові палати в Україні\”), членські благодійні організації (ст. 1, 6 Закону України \”Про благодійництво і благодійні організації\”), об\’єднання громадян (ст. 3 Закону України \”Про об\’єднання громадян\”), політичні партії (ч. 2 ст. 14 Закону України \”Про політичні партії\”), релігійні організації (частина перша ст. 7 Закону України \”Про свободу совісті і релігійні організації\”), професійні спілки (ст. 1 Закону України \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\”), адвокатські об\’єднання (ст. 1, 4 Закону України \”Про адвокатуру\”), кредитні спілки (ч. 1 ст. 1 Закону України \”Про кредитні спілки\”), творчі спілки (ст. 9 Закону України \”Про професійних творчих працівників та творчі спілки\”), саморегулівні організації (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України \”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\”), фонди соціального страхування (ч. 3 ст. 9 Закону України \”Про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування у зв\’язку з тимчасовою втратою працездатності, витратами, обумовленими народженням і похованням\”; ч. 2 ст. 9 Закону України \”Про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття\”; ч. 1 ст. 15 Закону України \”Про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності\”) тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code