Науково-практичний коментар до ст. 88 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 88 Цивільного кодексу України

Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів
 
1. У статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.
2. У засновницькому договорі товариства визначаються зобов\’язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені цим Кодексом або іншим законом.
3. В установчому акті установи вказується її мета, визначаються майно, яке передається установі, необхідне для досягнення цієї мети, структура управління установою. Якщо в установчому акті, який міститься у заповіті, відсутні окремі із зазначених вище положень, їх встановлює орган, що здійснює державну реєстрацію.
 
Коментар:
 
1. У даній статті визначені основні вимоги щодо змісту установчих документів. Додаткові вимоги встановлюються іншими статтями ЦК (тими, що стосуються окремих видів підприємницьких товариств) та окремими законами. Спеціальні правила встановлено стосовно установчих актів, що містяться в заповіті. У випадку якщо в заповіті не вказана, наприклад, структура управління, необхідні для функціонування установи положення встановлює орган, що здійснює державну реєстрацію.
 
Іноді в законодавстві вказується на необхідність відповідності статуту юридичної особи приватного права типовому статуту. У ст. 7 Закону України \”Про об\’єднання співвласників багатоквартирного будинку\” статут об\’єднання складається відповідно до Типового статуту, який затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України N 141 від 27 червня 2003 р.
 
2. У статуті товариства обов\’язково вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього. Відповідно до внесених змін до ЦК, не обов\’язково зазначати місцезнаходження та адресу товариства у статуті. Зміна місцезнаходження товариства не потребує державної реєстрації змін і доповнень до статуту.
 
3. Засновницький договір обов\’язково має містити такі умови, як зобов\’язання учасників створити товариство, порядок спільної діяльності засновників щодо його створення, умови передання товариству майна засновників. У ст. 120 та 134 ЦК встановлені додаткові вимоги до змісту засновницького договору повного та командитного товариства.
 
4. ЦК визначив незначний перелік вимог до змісту установчого акту, а саме: мета установи; майно, яке передасться установі та необхідне для досягнення поставленої мети; структура управління.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code