Науково-практичний коментар до ст. 97 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 97 Цивільного кодексу України

Стаття 97. Управління товариством
 
1. Управління товариством здійснюють його органи.
2. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.
 
Коментар:
 
1. Ст. 97 зазначає, що юридична особа реалізує свою здатність створювати певні права та обов\’язки через органи управління, які діють відповідно до установчих документів та закону. Але існують випадки, коли юридична особа здійснює свою дієздатність через своїх учасників. Довірчі операції від імені довірчого товариства – як товариства з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників, – здійснюють його учасники – довірені особи. Відповідні норми закріплені Декретом Кабінету Міністрів України \”Про довірчі товариства\” від 17 березня 1993 року N 23-93. Особливістю управління повного товариства є те, що у ньому відсутні спеціально створені органи управління. Відповідно до ст. 121 Цивільного кодексу України управління повним товариством здійснюється за спільною згодою всіх учасників.
 
2. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Відповідна схема управління притаманна класичним видам товариств, а саме акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою відповідальністю, виробничим кооперативам.
 
Існують виключення з цього правила, такі, як корпоративні інвестиційні фонди, кредитні спілки, управління товариством у випадку його припинення тощо. Відповідно до Закону України \”Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)\” від 15 березня 2001 року N 2299-III у корпоративних інвестиційних фондах, що створюються у формі акціонерних товариств, не створюється виконавчий орган. Законом України \”Про кредитні спілки\” від 20 грудня 2001 року N 2908-III встановлюється, що органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code