Науково-практичний коментар до ст. 99 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 99 Цивільного кодексу України

Стаття 99. Виконавчий орган товариства
1. Загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад.
2. Виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб. Виконавчий орган, що складається з кількох осіб, приймає рішення у порядку, встановленому абзацом першим частини другої статті 98 цього Кодексу.
3. Члени виконавчого органу можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов\’язків, якщо в установчих документах не визначені підстави усунення членів виконавчого органу від виконання своїх обов\’язків.
4. Назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих документів або закону може бути \”правління\”, \”дирекція\” тощо.
 
Коментар:
 
1. Виконавчий орган товариства є одним із органів управління товариством. Виконавчий орган створюється за рішенням загальних зборів учасників товариства. На практиці при прийнятті рішення про створення товариства його учасники одночасно приймають рішення про створення виконавчого органу, його склад, компетенцію та порядок усунення виконавчого органу від виконання своїх обов\’язків.
 
Відповідне право загальних зборів учасників, закріплене частиною 1 статті 99 Цивільного кодексу України є виключною компетенцією загальних зборів учасників.
 
Існують випадки, коли компетенція виконавчого органу товариства обумовлюється законодавством, а учасники товариства мають право її визначити, з урахуванням вже закріплених положень. Закон України \”Про господарські товариства\” від 19.09.91 року N 1576-XII дещо конкретизує компетенцію та склад виконавчого органу акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю. Стаття 16 Закону України \”Про кооперацію\” від 10.07.2003 року N 1087-IV розширено визначає повноваження виконавчого органу кооперативу.
 
2. Склад виконавчого органу товариства визначається також учасниками товариства самостійно шляхом прийняття рішення на загальних зборах учасників. Виконавчий орган може бути одноособовий, тобто складатись з однієї особи, або колегіальний – це такий виконавчий орган товариства, який складається з декількох осіб.
 
Порядок прийняття рішення колегіальним виконавчим органом закріплений частиною 2 коментованої статті. Рішення виконавчий орган товариства, який складається з декількох осіб, приймає простою більшістю голосів від числа присутніх, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Таким чином, відповідна норма знову таки надає право самим учасникам товариства визначити і порядок прийняття рішення колегіальним органом товариства, враховуючи його кількісний склад та специфіку діяльності товариства.
 
3. Частиною 3 статті 99 Цивільного кодексу України закріплений загальний порядок усунення членів виконавчого органу від виконання своїх обов\’язків, а саме закріплене положення, відповідно до якого члени виконавчого органу товариства можуть бути усунені від виконання своїх обов\’язків у будь який час, якщо в установчих документах не визначені підстави їх усунення.
 
Відповідну норму потрібно розглядати у співвідношенні з нормами чинного законодавства про працю, які регулюють саме порядок прийняття та звільнення з роботи. Закріплення положення про усунення членів виконавчого органу від виконання своїх обов\’язків є додатковою підставою для припинення трудового договору (контракту).
 
Вважається за необхідне зазначити, що з метою уникнення трудових конфліктів та судових спорів, є доречним визначати в установчих документах товариства підстави усунення членів виконавчого органу товариства від виконання своїх обов\’язків.
 
4. Коментована стаття закріплює положення про те, що назва виконавчого органу товариства закріплюється в установчих документах і визначається згідно з законом, у випадках наявності конкретних вказівок, або самостійно визначається учасниками з огляду на склад виконавчого органу.
 
Закон України \”Про господарські товариства\” від 19.09.91 року N 1576-XII при визначенні складу виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю вказує, що у випадку коли створюється колегіальний виконавчий орган він має назву – дирекція, а у випадку створення одноособового виконавчого органу – директор. Виконавчий орган акціонерного товариства також може бути колегіальний, і в такому випадку він може мати назву – правління, дирекція, або одноособовий – директор, генеральний директор.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code