Науково-практичний коментар до ст. 108 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 108 Цивільного кодексу України

Стаття 108. Перетворення юридичної особи
 
1. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.
2. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов\’язки попередньої юридичної особи.
 
Коментар:
 
1. Коментованою статтею визначено, що перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. Таким чином при перетворенні одна юридична особа припиняється, а інша юридична особа утворюється.
 
Перетворення юридичної особи може бути ініційоване її учасниками, органами юридичної особи, що мають на це повноваження, а також це може бути викликано настанням певних подій (обставин, фактів) передбачених законодавством України, через які перетворення юридичної особи є необхідною процедурою для збереження законності. Так, наприклад, з норм цього Кодексу та Закону України \”Про господарські товариства\” від 19.09.91 року N 1576-XII випливає, що при перевищенні максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю, їх може бути не більше десяти осіб, воно підлягає перетворенню у акціонерне товариство.
 
Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:
 
– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення;
 
– свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 
– оригінал установчих документів;
 
– нотаріально посвідчену копію передавального акта;
 
– довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
 
При цьому при припинення юридичної особи шляхом її перетворення не потрібно подавати: документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу); довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов\’язкових платежах); довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості; довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості, як це необхідно при припиненні юридичної особи іншими способами, а саме у результаті: злиття, приєднанні, поділу.
 
Згідно з частиною п\’ятнадцятою статті 37 Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” від 15.05.2003 року N 755-IV перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації є датою державної реєстрації припинення попередньої юридичної особи, а дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації нової юридичної особи є датою державної реєстрації такої особи. Частиною четвертою статті 87 цього Кодексу України зазначено, що юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Згідно із пунктом 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 р. N 499), у разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.
 
2. У пункті другому коментованої статті зазначено, що до новоствореної юридичної особи переходять усе майно, права та обов\’язки попередньої юридичної особи. Стосовно найменування юридичної особи, то в даному випадку необхідно зазначити наступне. Наказом Держпідприємництва України від 09.06.2004 р. N 65 (із змінами та доповненнями) затверджено Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу. У найменуванні юридичної особи зазначається її організаційно-правова форма та назва. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб\’єкта господарювання. Пунктом 1.4 цих Вимог встановлено, що найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. Враховуючи зазначене вище, найменування юридичних осіб є тотожними, якщо у цих найменуваннях збігаються і організаційно-правові форми, і назви. Отже, юридична особа, створена в результаті реорганізації шляхом перетворення іншої юридичної особи, повинна мати своє найменування, яке не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи, відомості про які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code