Науково-практичний коментар до ст. 117 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 117 Цивільного кодексу України

Стаття 117. Обов\’язки учасників господарського товариства
 
1. Учасники господарського товариства зобов\’язані:
1) додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;
2) виконувати свої зобов\’язання перед товариством, у тому числі ті, що пов\’язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;
3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
2. Учасники господарського товариства можуть також мати інші обов\’язки, встановлені установчим документом товариства та законом.
 
Коментар:
 
До основних обов\’язків учасників господарського товариства віднесено, перш за все, обов\’язок додержуватися статуту товариства та виконувати рішення загальних зборів. Така норма надає право самим учасникам встановлювати такі обов\’язки, які вони вважають для себе необхідними, за умови, що вони повинні визначатися установчими документами. Зрозуміло, що всі обов\’язки та правила поведінки за для неперевантаження установчих документів, не можуть бути передбачені ними. Тому, вони можуть встановлюватись іншими документами господарського товариства, але за умови, якщо про це зазначено в установчому документі і така норма носить відсильний характер. Окрім того, ЦК України передбачив і той момент, що при необхідності введення нового обов\’язку він може бути прийнятий і на підставі рішення вищого органу.
 
В процесі створення та діяльності господарського товариства в учасника виникають певні зобов\’язання перед товариством. Такі зобов\’язання можуть виникати не тільки на підставі установчих документів та рішення загальних зборів, а, наприклад, на підставі договорів. Це положення п. 2 ст. 117 ЦК України розширює та робить невичерпним перелік підстав виникнення зобов\’язань учасників перед товариством в порівнянні з п. 1 ст. 117 ЦК України. Серед таких зобов\’язань до основних ЦК України відніс зобов\’язання учасника робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчими документами (див. коментар ст. 115 ЦК України). Цей обов\’язок виникає у учасника саме перед товариством. На підтвердження цього можна навести постанову Судової палати у господарських справах Верховного суду України від 30 березня 2004 року по справі за позовом ВАТ \”Одеська продовольча компанія\” до ПП \”Стіл\”, ТОВ \”Одеський птахокомбінат\” про розірвання установчого договору, визнання недійсним статуту, скасування державної реєстрації та ліквідацію ТОВ \”Одеський птахокомбінат\”. У вказаній Постанові зазначено, що заявляти вимоги щодо виконання зобов\’язання з передачі внеску має право безпосередньо товариство, а не його інші учасники, оскільки вони не є суб\’єктами цього зобов\’язання.
 
До основних обов\’язків учасника віднесено також обов\’язок не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Поняття комерційної таємниці і конфіденційної інформації та їх зміст, визначаються законодавчими актами та внутрішніми документами господарського товариства. Відповідно до ст. 200 ЦК України порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом. Так, Законом України \”Про інформацію\” від 02.10.92 року вказано, що громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденціальної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту. Цією ж статтею дано визначення конфіденційної інформації – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
 
2. В статті наведено основний перелік обов\’язків учасників, але він може бути розширений установчими документами господарського товариства та законом. Подібно до прав учасників, обов\’язки можуть мати свою специфіку в різних видах товариств. Крім того, учасники окремих видів товариств можуть нести додаткові обов\’язки (ст. 119, 133 ЦК України)

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code