Науково-практичний коментар до ст. 118 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 118 Цивільного кодексу України

Стаття 118. Залежне господарське товариство
 
1. Господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.
2. Господарське товариство, яке придбало або іншим чином набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, зобов\’язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом.
 
Коментар:
 
1. Введення поняття залежного товариства є новелою Цивільного кодексу. Господарське товариство визнається залежним, якщо інше – головне товариство володіє більше ніж 20 % статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Головне товариство не має тих прав, які має основне товариство по відношенню до дочірнього, а тому не несе будь-якої відповідальності по боргам (зобов\’язанням) залежного. Його можливості визначаються тим, що воно, будучи господарем значного розміру статутного капіталу (пакету акцій) товариства та володіючи відповідною кількістю голосів, може суттєво впливати на прийняття рішень залежного товариства, але головне товариство не вправі давати залежному товариству обов\’язкові вказівки.
 
Крім того, Законами можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо придбання значного пакету акцій чи частки в статутному капіталі. Так, Закон України \”Про захист економічної конкуренції\” (статті 22, 24) встановлює, що безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 чи 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб\’єкта господарювання можливе лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених вищевказаним законом.
 
Або, наприклад, якщо юридична чи фізична особа, має намір придбати істотну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 чи 75 відсотків статутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій (паїв) в органах управління банку. Така особа зобов\’язана отримати письмовий дозвіл Національного банку України (стаття 34 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\”).
 
2. Частина 2 статті, що коментується, передбачає обов\’язок господарського товариства, яке придбало або іншим чином набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом. В такий спосіб законодавець забезпечив прозорість та відкритість інформації, що стосується діяльності товариств різних організаційно-правових форм.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code