Науково-практичний коментар до ст. 125 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 125 Цивільного кодексу України

Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
 
1. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв\’язку з:
1) виходом учасника повного товариства з його складу з власної ініціативи;
2) виключенням із складу учасників;
3) вибуттям із складу учасників з причин, що не залежать від учасника.
2. Порядок і особливості виходу, виключення та вибуття учасників зі складу повного товариства визначаються цим Кодексом, іншим законом та засновницьким договором.
 
Коментар:
 
В коментованій статті наведено перелік обставин, наслідком яких є зміни у складі учасників повного товариства. Ними є:
 
1) Вихід учасника повного товариства з його складу з власної ініціативи. Право виходу учасника з повного товариства є невід\’ємним правом кожного учасника. Порядок реалізації такого права визначений ст. 126 Кодексу;
 
2) Виключення зі складу учасників. Примусове виключення зі складу учасників дозволяється лише у виключних випадках – в разі систематичного невиконання чи неналежного виконання учасником своїх обов\’язків або якщо останній перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей товариства. Порядок виключення передбачений ст. 128 Кодексу;
 
3) Вибуттям зі складу учасників з причин, що не належать від учасника.
 
Такими причинами можуть бути:
 
а) смерть учасника або оголошення його померлим;
 
б) ліквідація юридичної особи учасниками товариства;
 
в) визнання учасника недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання його безвісно відсутнім;
 
г) призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної особи – учасника товариства;
 
д) звернення стягнення на частину майна повного товариства, що відповідає частці учасника у складеному капіталі товариства (додатково див. коментар до ст. 129 Кодексу).
 
В разі змін, які сталися у складі учасників, товариство:
 
– може продовжити свою діяльність, якщо не передбачено засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що залишаються (в цьому випадку повинні бути внесені зміни до засновницького договору);
 
– ліквідовується, у разі, якщо в товаристві залишається один учасник (див. коментар до ст. 132 Кодексу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code