Науково-практичний коментар до ст. 127 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 127 Цивільного кодексу України

Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
 
1. Учасник повного товариства має право за згодою інших його учасників передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учасникові товариства або третій особі.
2. У разі передання частки (її частини) новому учасникові до нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали учасникові, який передав частку (її частину). Особа, якій передано частку (її частину), відповідає за зобов\’язаннями товариства відповідно до частини другої статті 124 цього Кодексу.
3. У разі передання учасником товариства усієї частки іншій особі участь цього учасника в повному товаристві припиняється і для нього настають наслідки, передбачені частиною третьою статті 124 цього Кодексу.
 
Коментар:
 
Правова природа можливості передачі частки (або її частини) у складеному капіталі учасником повного товариства витікає із самої сутності даного виду господарських товариств. Статус учасника повного товариства передбачає сукупність повноважень, які належать кожному учаснику відповідно до закону та засновницького договору, а саме: право вимагати від інших учасників внесення їх частки у термін, передбачений засновницьким договором; право на ведення справ товариства; право на ознайомлення з документацією; право вимагати від учасників – уповноважених на провадження певних дій від імені товариства – їх виконання тощо.
 
Законом встановлюється необхідність отримання згоди всіх учасників товариства для передачі одним із його учасників своєї частки (або її частини) у складеному капіталі товариства іншому учасникові товариства або третій особі. Дане обмеження витікає із специфіки договору товариства, який базується на довірі його учасників один до одного. Передача одним із учасників права участі у товаристві без згоди інших учасників товариства є незаконною.
 
З передачею частки (її частини) третій особі, іншому або новому учаснику товариства, водночас, здійснюється і перехід всіх прав та обов\’язків (або їх відповідної частини), що належали учаснику, який передав свою частку (її частину).
 
При цьому на учасника товариства, якому було передано частку, лягає відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 124 цього Кодексу (див. коментар до ст. 124).
 
Участь учасника в повному товаристві припиняється (учасник вибуває зі складу товариства) з передачею усієї частки іншій особі.
 
Відповідно до ст. 124 цього Кодексу учасник повного товариства, який вибув із товариства, відповідає за зобов\’язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code