Науково-практичний коментар до ст. 132 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 132 Цивільного кодексу України

Стаття 132. Ліквідація повного товариства
 
1. Повне товариство ліквідовується на підставах, встановлених статтею 110 цього Кодексу, а також у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. Цей учасник має право протягом шести місяців з моменту, коли він став єдиним учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.
2. У разі виходу учасника з повного товариства, виключення одного з його учасників із товариства, смерті учасника товариства, ліквідації юридичної особи – учасника товариства або звернення кредитором одного з учасників стягнення на частину майна, пропорційну його частці у складеному капіталі, товариство може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що залишаються.
 
Коментар:
 
Повне товариство ліквідується:
 
1) за рішенням його учасників або уповноваженого органу товариства;
 
2) у зв\’язку з закінченням строку, на який було створено товариство;
 
3) у зв\’язку з досягненням мети, з якою було створено товариство;
 
4) за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 
5) визнання товариства банкрутом;
 
6) у разі, якщо в товаристві залишається один учасник.
 
Ліквідація повного товариства з підстав, зазначених в пунктах 1 – 4 провадиться на підставах, встановлених статтею 110 цього Кодексу (див. коментар до ст. 110). Порядок ліквідації товариства визначається ст. 111 цього Кодексу, а порядок задоволення вимог кредиторів ст. 112 цього Кодексу (див. коментар до ст. ст. 111, 112).
 
Повне товариство як самостійний суб\’єкт права може бути визнаний банкрутом, і як наслідок товариство припиняється. Повне товариство визнається банкрутом у випадку, коли воно не в змозі задовольнити вимоги кредиторів. Підстави визнання товариства банкрутом, а також порядок його ліквідації з такої підстави визначаються даним Кодексом та Законом України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”.
 
Крім того, повне товариство ліквідується у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. В цьому випадку, згідно з частиною першою коментованої статті, учаснику надається 6-місячний термін з моменту, коли він став єдиним учасником товариства, для врегулювання ситуації шляхом перетворення такого товариства в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
Ліквідація повного товариства також можлива за обставин, передбачених ст. ст. 126, 128, 129 цього Кодексу лише у випадку, якщо інше не передбачено засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що залишаються.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code