Науково-практичний коментар до ст. 134 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 134 Цивільного кодексу України

Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
 
1. Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується усіма повними учасниками.
2. Засновницький договір командитного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі; сукупний розмір вкладів вкладників.
3. Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір переоформляється в одноособову заяву, підписану повним учасником. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то установчим документом є одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, встановлені цією статтею для командитного товариства.
 
Коментар:
 
1. Командитне товариство засновується на таких же умовах, як і повне товариство, тобто між учасниками товариства укладається засновницький договір, в якому, крім загальних відомостей, повинні міститись і відомості про розмір та склад складеного капіталу, розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі, а стосовно вкладників вказується сукупний розмір їх вкладів.
 
2. Засновницький договір командитного товариства, як вже зазначалось, є єдиним установчим документом, і підписується всіма повними учасниками. Оскільки вкладники в засновницькому договорі не беруть участь, то вони не пов\’язані зобов\’язальними відносинами з повними товаришами, а пов\’язані такими відносинами лише з самим товариством. Зміна складу вкладників не тягне внесення змін до засновницького договору, а тому і не підлягає державній реєстрації.
 
3. Хоча вкладники і не виступають стороною засновницького договору, їх формальна згода на його умови необхідна для створення командитного товариства. Вкладники повинні в чіткій формі висловити свою волю на вступ до командитного товариства та прийняти на себе зобов\’язання по внесенню вкладів. Формальна згода на умови засновницького договору з боку вкладників необхідна для здійснення державної реєстрації командитного товариства (оскільки, лише за її наявності реєструючий орган зможе визначити форму створюваного товариства), а також тому, що засновницький договір, стороною якого вкладник не виступає, тягне для останнього ряд важливих наслідків.
 
4. Згода вкладника з умовами засновницького договору необов\’язково повинна являти собою спеціальний акт волевиявлення. Якщо вкладник заявив про вступ до товариства та прийняв на себе зобов\’язання по внесенню вкладу, то це вже свідчить про його згоду на умови засновницького договору за наявності доказів того, що йому була надана можливість ознайомитись з текстом договору, який був підписаний повними учасниками командитного товариства. На практиці з метою уникнення спірних ситуацій проводять свого роду засновницькі збори командитного товариства, на якому повні учасники підписують засновницький договір, а вкладники, ознайомившись з його змістом, подають заяву про вступ до товариства, в якій би зазначалось про прийняття ними всіх обов\’язків за засновницьким договором.
 
5. Оскільки вкладники вступають до командитного товариства на певних умовах, що закріплені в засновницькому договорі, то його положення, що стосуються прав та обов\’язків вкладників, не можуть бути в майбутньому змінені повними учасниками без згоди вкладників. З моменту реєстрації командитного товариства сукупність таких умов виступає як угода між товариством та кожним із вкладників, яка не може бути змінена автоматично шляхом реєстрації змін до засновницького договору, прийнятого повними учасниками.
 
6. Оскільки кожен з учасників командитного товариства має право вийти з нього, внаслідок чого скоротиться кількість повних учасників, то це призводить до необхідності внесення змін до засновницького договору. Вже було зазначено, що для створення та діяльності командитного товариства необхідно наявність мінімум двох осіб: повного учасника та вкладника. Крім того, зазначалось, що вкладники не підписують засновницький договір. Тому у випадку створення командитного товариства з одним повним учасником, всі питання засновницького договору вирішуються у меморандумі – одноособова заява на створення та діяльність командитного товариства. До меморандуму застосовуються всі правила дії засновницького договору, крім особливостей, що випливають з правового характеру меморандуму.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code