Науково-практичний коментар до ст. 141 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 141 Цивільного кодексу України

Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
 
1. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю встановлюється законом. При перевищенні цієї кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку – ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа.
Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.
 
Коментар:
 
Товариство з обмеженою відповідальністю – це юридична особа, де важливу роль відіграє особистісний елемент. Цим виправдане положення про встановлення законом максимальної кількості учасників. В силу цього ст. 50 Закону України \”Про господарські товариства\” встановила максимальну кількість учасників – не більше 10 осіб. Коментованою статтею передбачено наслідки порушення цього правила:
 
1) товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року;
 
2) зі спливом цього строку – ліквідація в судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.
 
Процес перетворення в акціонерне товариство здійснюється до загальних правил про перетворення юридичних осіб. Закінчення встановленого річного строку для перетворення є підставою для подання до суду заяви про примусову ліквідацію товариства. Проте до винесення рішення товариство не позбавлене зменшити кількість учасників до дозволеної кількості, що повинно припинити процес ліквідації. Орган, що може виступати позивачем по справі про примусову ліквідацію, в першу чергу, є орган, що здійснює державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю, проте це може бути будь-який інший державний орган чи орган місцевого самоврядування, яким законом надані ці права.
 
2. Для того, щоб уникнути можливих зловживань законодавець встановив правило, за яким товариство не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Крім того, встановлено певні обмеження правоздатності для осіб – учасників товариства з обмеженою відповідальністю – особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника. Така норма є підставою для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з таким учасником, або внесення змін до статуту, що свідчать про можливість настання такого випадку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code