Науково-практичний коментар до ст. 146 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 146 Цивільного кодексу України

Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю
 
1. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку, встановленому статутом та законом.
2. Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.
Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються загальними зборами учасників товариства.
3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю згідно з рішенням його загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених статутом і законом товариства, може призначатися аудиторська перевірка.
4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності товариства з обмеженою відповідальністю встановлюється статутом товариства і законом.
На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов\’язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками.
Витрати, пов\’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом товариства.
5. Публічна звітність товариства з обмеженою відповідальністю про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених законом.
 
Коментар:
 
Коментована стаття носить диспозитивний характер і запроваджує основні принципи роботи контролюючих органів. Їх кількість, компетенція, порядок діяльності визначаються законом або в разі відсутності такої законодавчої норми загальними зборами. Контроль може бути постійний або періодичний. Для проведення постійного контролю за діяльністю виконавчого органу, як правило, створюють наглядову (спостережну) раду, яка діє в період між засіданнями зборів учасників. До компетенції спостережної ради можуть бути передані повноваження загальних зборів, які не віднесені до їх виключної компетенції, зокрема затвердження договорів.
 
Періодичний контроль здійснюється ревізійною комісію, яка проводить перевірки щодо поставлених конкретних завдань зборами учасників. На відміну від спостережної ради діяльність комісії різниться періодичністю та не охоплює контролю за всією поточною діяльністю, а носить вибірковий характер.
 
Ще однією формою контролю може бути проведена аудиторської перевірки діяльності та звітності товариства.. Аудиторську перевірку може замовляти саме товариство, а також його учасники. Проте коментована стаття дозволяє учаснику вимагати аудит річної фінансової звітності. В разі замовлення учасником аудиторської перевірки із залученням професійного аудитора, не пов\’язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками, витрати по такій перевірці покриваються таким учасником, якщо інше не встановлено статутом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code