Науково-практичний коментар до ст. 165 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 165 Цивільного кодексу України

Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
 
1. Майно, що є у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу.
2. Член виробничого кооперативу зобов\’язаний внести до дня державної реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину, що залишилася, – протягом року з дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлений статутом кооперативу.
Порядок внесення пайових внесків членами виробничого кооперативу встановлюється статутом кооперативу і законом.
3. Виробничий кооператив не має права випускати акції.
4. Прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлений статутом кооперативу.
5. Майно, що залишилося після ліквідації виробничого кооперативу та задоволення вимог його кредиторів, розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлений статутом кооперативу.
 
Коментар:
 
1. У коментованій статті йдеться про майно виробничого кооперативу, яке становить його власність. Перелік майна, яке кооператив може мати у власності, закріплений ст. 100 ГК, ст. 19 Закону України \”Про кооперацію\”, статтями 20, 21 Закону України \”Про сільськогосподарську кооперацію\”. Слід звернути увагу на те, що цей перелік майна кооперативу і джерел його формування не є вичерпним.
Відтак можна дійти висновку, що кооператив може мати у власності будь-яке майно, придбане на підставах, не заборонених законом.
Майно кооперативу перш за все формується за рахунок пайових внесків. До дня державної реєстрації кооперативу член виробничого кооперативу зобов\’язаний внести не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину, що залишилася, – протягом року з дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлений статутом кооперативу. Порядок внесення пайових внесків членами виробничого кооперативу встановлюється статутом кооперативу і законом (ч. 2 ст. 165 ЦК).
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України \”Про кооперацію\” пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.
Коментованою статтею закріплено, що майно, яке є у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Слід зазначити, що розмір паю члену кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.
Стаття 165 ЦК на відміну від ст. 100 ГК; ст. 21 Закону України \”Про сільськогосподарську кооперацію\”; ст. 20 Закону України \”Про кооперацію\” не містить норми, яка б передбачала створення в кооперативі неподільного фонду. Але в будь-якому випадку порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом кооперативу.
2. Частина 3 ст. 165 ЦК забороняє виробничому кооперативу випускати акції. Таке право відповідно до норм ЦК належить виключно акціонерним товариствам.
3. За змістом ч. 4 ст. 165 ЦК прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлений статутом кооперативу. Наведена норма є диспозитивною. Цікавим є той факт, що ч. 4 ст. 165 ЦК вказує, що тільки статутом кооперативу, а не законом, може бути встановлений інший порядок розподілу прибутку. Слід зауважити, що вказані правовідносини з приводу розподілу прибутку кооперативу врегульовані ст. 107 ГК; ст. 24 Закону України \”Про сільськогосподарську кооперацію\”, статтями 25, 26 Закону України \”Про кооперацію\”. Так, корпоративні виплати згідно із ч. 5 ст. 107 ГК – це частина доходу виробничого кооперативу, що розподіляється між членами кооперативу з урахуванням їх трудової та іншої участі у діяльності кооперативу. Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюється за підсумками фінансового року з доходу, що залишається у розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності формування його фондів. За рішенням загальних зборів членів кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами тощо.
4. Майно, що залишилося після ліквідації виробничого кооперативу та задоволення вимог його кредиторів, розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлений статутом кооперативу (ч. 5 ст. 165 ЦК). Слід зазначити, що вказана норма, як і норми, що містять ст. 38 Закону України \”Про сільськогосподарську кооперацію\”; ст. 29 Закону України \”Про кооперацію\”, має диспозитивний характер і вказує на те, що саме статутом кооперативу встановлюється порядок розподілу майна.
На відміну від вищезазначеного, ст. 109 ГК закріплює правило, що майно кооперативу, яке залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code