Науково-практичний коментар до ст. 169 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 169 Цивільного кодексу України

Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах
 
1. Територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.
2. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.
3. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.
 
Коментар:
 
1. Територіальною громадою визнаються мешканці, обєднані посстійним проживанням в межах села, селища, міста, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, або добровільне обєднання мешканців кількох сіл, які мають єдиний адміністративний статус (ст. 1 Закону України \”Про місцеве самоуправління в Україні\”). Територіальні громад є видом адміністративно-територіальної одиниці, поряд з АРК, областями, районами, районами в містах.
ЦК України визнає територіальні громади учасниками цивільних відносин, які діють на рівних правах з іншими учасниками цих відносин (ч. 1 ст. 169 ЦК).
2. Територіальні громади наділені правом комунальної власності (ст. 327 ЦК), що реалізується від їх імені відповідними органами місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном, що знаходиться в комунальній власності. Вважається, що зміст права управління слід визначати за аналогією із Законом України \”Про управління об\’єктами державної власності\”. Зокрема, органи місцевого самоврядування згідно з покладеними на них повноваженнями можуть приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності; затверджувати статути (положення) підприємств, контролювати їх дотримання і приймати рішення у зв\’язку з порушенням статутів (положень); укладати і розривати контракти з керівниками підприємств; здійснювати контроль за ефективністю використання і схоронністю закріпленого за підприємствами комунального майна; приймати участь у формуванні висновків і пропозицій Кабінету Міністрів України щодо розподілу державного між загальнодержавною, республіканською (АРК) та комунальною власністю; приймати участь в підготовці та укладенні міжнародних договорів з питань комунальної власності.
Територіальні громади є власниками коштів відповідних коштів бюджетів (бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об\’єднань).
Територіальні громади можуть набувати право власності на безгосподарну річ (ч. 2 ст. 335 ЦК), знахідку (ст. 338 ЦК), бездоглядну домашню тварину (ч. 2 ст. 341 ЦК), набувати право власності на спадщину особи, визнану судом померлою (ч. 3 ст. 1277 ЦК).
Законодавчо визначена можливість придбання територіальною громадою у власність об\’єктів, переданих у державну власність. Об\’єктами комунальної власності можуть бути земельні ділянки відповідно до положень Закону України \”Про передачу об\’єктів права державної та комунальної власності\”.
Доцільність, порядок та умови відчуження об\’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об\’єктів права комунальної власності зараховуються у відповідні місцеві бюджети і направляються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку (ст. 60 Закону України \”Промісцеве самоуправління в Україні\”).
У визначених законом випадках територіальні громади мають юридичні привілеї придбання майна у власність. Відповідно до ст. 60 Закону України \”Про місцеве самоуправління в Україні\” сільські, селищні, міські, районні в містах (у випадку їх створення) ради мають право на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об\’єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад.
Територіальні громади є власниками майна, що передається комунальним підприємствам у господарське відання та іншим юридичним особам публічного права – в оперативне управління.
Територіальні громади через відповідні органи місцевого самоврядування здійснюють право управління майном, що передане юридичним особам на праві господарського відання або на праві оперативного управління. Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України \”Про місцеве самоврядування\” права суб\’єкта комунальної власності від імені і в інтересах терторіальної громад здійснюють відповідні ради, тобто територіальні громади прямо визнаються власником комунального майна.
3. Територіальним громадам належать корпоративні права стосовно створених ними або з їх участю юридичнх осіб приватного права.
До відання органів місцевого самоврядування віднесено право створення, реорганізації та ліквідації учбових закладів комунальної власності (ст. 27 Закону України \”Про вищу освіту\”).
4. Територіальні громади можуть приймати участь у зобов\’язальних правовідносинах. Територіальні громади можуть здійснювати емісію цінних паперів, укладати різні правочини. З цією метою рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування, згідно з законодавством, можуть проводити місцеві позики, лотереї, випускати цінні папери, отримувати позики з інших бюджетів на покриття тимчасових касових витрат з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах.
Територіальна громада може нести цивільно-правову відповідальність за своїми зобов\’язаннями, а також за шкоду, завдану органами і посадовими особами при виконанні покладених на них посадових (службових) обов\’язків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code