Науково-практичний коментар до ст. 171 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 171 Цивільного кодексу України

Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах
 
1. Автономна Республіка Крим набуває і здійснює цивільні права та обов\’язки через органи влади Автономної Республіки Крим у межах їхньої компетенції, встановленої законом.
 
Коментар:
 
1. ЦК України фактично визнає Автономну Республіку учасником цивільних правовідносин особливого роду (sui generis). З цього приводу в доктрині слушно зазначається, що АРК не є ні державою, ні територіальною громадою, а вважається територіальною автономією у складі України, що зумовлює особливості її правового статусу. Автономна Республіка Крим є колективним утворенням, що наближує її цивільну правосуб\’єктність до юридичних осіб. Однак закон хоч і не визнає Автономну Республіку Крим юридичною особою, але вона здійснює свою цивільну правосуб\’єктність переважно за правилами юридичної особи, якщо інше не передбачено законом або сутністю цього публічно-правового утворення.
В силу свого статусу як колективного утворення, Автономна Республіка Крим набуває і здійснює цивільні права та обов\’язки через органи влади Автономної Республіки Крим в межах їх компетенції, встановленої законом (ч. 1 ст. 171 ЦК).
Органи влади Автономної Республіки Крим повинні бути створені у відповідності з Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і наділені відповідними повноваженнями щодо набуття і здійснення цивільних права та обов\’язків від імені Автономної Республіки Крим.
Основним нормативно-правовим актом, який визначає загальну і цивільно-правову правосуб\’єктність, є Конституція Автономної Республіки Крим. Органами влади Автономної Республіки Крим є Верховна Рада, Рада Міністрів, Фонд майна, інші органи влади Автономної Республіки Крим. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які визначають цивільну правосуб\’єктність, належать: визначення порядку управління майном, що належить Автономній Республіці Крим; визначення порядку управління майном, що знаходиться на балансі Верховної Ради Автономної Республіки Крим; визначення переліку майна Автономної Республіки Крим, яке підлягає або не підлягає приватизації; за пропозицією Ради міністрів Автономної Республіки Крим прийняття рішень про випуск місцевих позик; створення республіканських засобів масової інформації; визначення порядку укладення та затвердження договорів і угод від імені Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим (ст. 26 Конституції Автономної Республіки Крим).
АРК набуває і здійснює цивільні права та обов\’язки через Раду міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до ч. 2 ст. 138 Конституції України. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим є республіканським органом виконавчої влади, що виконує державні виконавчі функції і здійснює повноваження, делеговані законами України у відповідності з Конституцією України з питань управління майном Автономної Республіки Крим в порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
З метою забезпечення виконання делегованих державних виконавчих функцій і повноважень Автономній Республіці Крим передаються фінансові, матеріальні кошти та об\’єкти державної власності, необхідні для виконання зазначених повноважень. Організація, порядок виконання вказаних функцій і повноважень республіканськими органами Автономної Республіки Крим визначаються нормативно-правовими актами Верховної Ради Криму (ст. 35 Конституції Автономної Республіки Крим).
Республіканським органом з питань приватизації та управління державним майном є Фонд майна Автономної Республіки Крим. Згідно з Указом Президента України \”Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим\” Фонд майна Автономної Республіки Крим створюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим і здійснює повноваження, визначені Фондом державного майна і делеговані Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Фонд майна Автономної Республіки здійснює повноваження органу управління державним майном та майном, яке не ввійшло до статутних фондів створених у процесі приватизації господарських товариств і колективних сільськогосподарських підприємств, здійснює функції держателя реєстру об\’єктів державної власності, виступає засновником господарських товариств, в статутному фонді яких є частка держави та Автономної Республіки Крим, здійснює повноваження власника державних і належних Автономній Республіці Крим пакетів акцій та часток.
Указом Президента України N 56/2007 від 30 січня 2007 року \”Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим\” визнано таким, що втратив чинність Указ Президента України від 19 лютого 1994 року N 56/94 \”Про єдину систему органів приватизації в Україні\” в частині, що стосується органів приватизації в АРК. Указом N 56/2007 від 30.01.2007 р. передбачено створення Фонду майна АРК на базі регіонального відділення Фонду державного майна України та фонду державного майна Криму, що ліквідується. Згідно п. 3 зазначеного Указу Президента Фонд майна АРК та представництва Фонду майна АРК у районах і містах АРК діють на підставі положень, затверджених Урядом АРК.
Відповідно до п. 7 Указу N 56/2007 від 30.01.2007 р. Фонду державного майна України доручено здійснити в установленому порядку заходи щодо створення в АРК відділення Фонду державного майна України  N 757/95 від 18 серпня 1995 р.
У зв\’язку з втратою чинності Указу Президента N 757 (757/95) від  18  серпня  1995  р. \”Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим\”, діяльність встановлених цим Указом органів приватизації, що проводиться шляхом ліквідації, може вважатися припиненою з моменту наділенням у встановленому порядку компетенції органів приватизації з урахуванням положень Указу Президента N 56/2007 від 30.01.2007 р.
З метою забезпечення реалізації компетенції органами приватизації в АРК Фонд державного майна України має в установленному порядку здійснити заходи щодо створення в АРК відділення Фонду державного майна України, функції якого мають виконуватися в порядку, визначеному ФДМУ в межах повноважень, визначених Фондом державного майна України, та делегованих Верховною Радою АРК, місцевими Радами АРК з метою здійснення державної політики у сфері приватизації майна, що перебуває в загальнодержавній власності, у власності АРК, комунальній власності.
Для реалізації завдань і функцій Автономної Республіки Крим в передбаченому законом порядку можуть створюватися й інші органи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code