Науково-практичний коментар до ст. 180 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 180 Цивільного кодексу України

Стаття 180. Тварини
 
1. Тварини є особливим об\’єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.
2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.
3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом.
 
Коментар:
 
1. Тварини є особливим об\’єктом цивільних прав, однак за загальним правилом на них поширюється правовий режим речі. Слід враховувати, що поняття \”тварини\” є надзвичайно широким і фактично охоплює всі біологічні об\’єкти, що не охоплюються поняттям \”рослина\”, під яким слід розуміти речі, та \”людина\” – фізична особа. Таке широке поняття \”тварина\” наводиться в Законі України \”Про ветеринарну медицину\” і означає ссавців, свійську птицю, птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та рептилій.
У деяких нормативно-правових актах даються спеціальні визначення окремих категорій тварин:
– дикі тварини – хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі (ЗУ \”Про тваринний світ\”);
– мисливські тварини – дикі звірі й птахи, що можуть бути об\’єктами полювання (ЗУ \”Про мисливське господарство та полювання\”);
– племінна тварина – чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції (ЗУ \”Про племінну справу у тваринництві\”).
2. Правила поводження з тваринами встановлюються в нормативно-правових актах, які мають юридичну силу закону. До них передусім належать такі норми Кодексу:
– у ст. 12 ЦК вказано, що відмова від права власності на тварину здійснюється в порядку, встановленому актами цивільного законодавства;
– відносини щодо права власності на бездоглядну домашню тварину регулюються статтями 340, 341, 342 ЦК;
– утримання деяких тварин (дикі звірі, службові собаки та собаки бійцівських порід) віднесено до джерела підвищеної небезпеки (ст. 1187 ЦК) і покладає на їх власників додаткові обов\’язки.
Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом. В Україні також діє спеціальний ЗУ \”Про Червону книгу України\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code