Науково-практичний коментар до ст. 183 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 183 Цивільного кодексу України

Стаття 183. Речі подільні та неподільні
 
1. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення.
2. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.
 
Коментар:
 
Юридично неподільним визнаються речі, фізичний поділ яких прирівнюється до знищення речі або нерозумного зменшення її цінності. Неподільною може бути як проста річ (музичний інструмент, скульптура тощо), так і складна річ (картина, автомобіль, споруда тощо). Подільними визнаються речі, фізичний поділ яких лише пропорційно зменшує вартість отриманих в результаті поділу частин: земельна ділянка, мішок зерна. Подільними речами є речі, визначені родовими ознаками.
Класифікація речей на подільні та неподільні має практичне значення ще й в аспекті поділу спільної власності і виділення часток із неї. Подільні речі можуть бути поділені між співвласниками з виділом кожному із них його частки в натурі. Неподільна річ передається одному із співвласників, який виплачує іншим вартість їх часток, або ця річ продається, а отримана сума розподіляється між співвласниками пропорційно частці кожного з них (ст. 364 ЦК). Подільний чи неподільний характер речі впливає на характер зобов\’язання: часткове зобов\’язання можливе щодо подільних речей, тоді як щодо неподільних – можливе лише солідарне зобов\’язання.
Судова практика визнає неподільними і такі речі, поділ яких в натурі хоча і можливий без зміни призначення, але внаслідок такого поділу в значній мірі зменшується художня або матеріальна цінність речі (спеціалізована бібліотека, колекція тощо).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code