Науково-практичний коментар до ст. 191 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 191 Цивільного кодексу України

Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
 
1. Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.
2. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.
3. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю.
4. Підприємство або його частина можуть бути об\’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.
 
Коментар:
 
Згідно цивілістичного підходу, підприємство – це об\’єкт цивільного права, який складається з різних видів об\’єктів цивільних прав. Натомість у Господарському кодексі України під поняттям \”підприємство\” розуміється юридична особа – суб\’єкт господарювання. Єдиний законодавчий підхід до розуміння категорії \”підприємство\” не витримується в сучасному законодавстві України.
Для позначення суб\’єкта в цивільному праві існує поняття \”особа\” – фізична і юридична особа. Саме особа набуває правоздатності і дієздатності, внаслідок чого стає суб\’єктом правовідносин. В процесі реалізації правосуб\’єктності юридична особа набуває майно на праві власності.
Істотною рисою підприємства як сукупності різних видів майна є те, що ця сукупність є єдиною у розумінні того, що саме об\’єднане майно забезпечує виробничу діяльність усього комплексу юридичної особи.
До складу підприємства як єдиного майнового комплексу можуть входити усі види майна, призначені для його діяльності: земельні ділянки, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші суб\’єктивні цивільні права.
Як видно з наведеного переліку, не все майно, що входить до складу підприємства як єдиного майнового комплексу є нерухомим – наприклад, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку. Але при цьому, в ч. 3 підприємство як єдиний майновий комплекс визнається законом нерухомістю, а отже на нього розповсюджують дію статей 181 та 182 ЦК. Це не означає, що юридична особа – власник такого єдиного майнового комплексу не може окремо розпоряджатись своїм правом власності на окремі речі цього об\’єкту.
Окремо слід відзначити, що до складу майна, яке може входити до підприємства віднесені борги. В ЦК жодного разу не віднесено борги до видів об\’єктів цивільних прав, оскільки борг – це зворотня сторона права вимоги. Але під борг може підпадати отриманий юридичною особою кредит, адже з бухгалтерської точки зору – це борг, тоді як з цивільно-правової – це отримані у власність гроші.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code